Wnioski

 

WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 kwietnia 2023 r., dot. dewastacji odcinka drogi w miejscowości Stobno 263 kB(pdf-skan)

Pismo przekazujące Wójtowi Gminy Kołbaskowo WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, z dnia 24 kwietnia 2023 r., dot. dewastacji odcinka drogi w miejscowości Stobno 320 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 maja 2023 r. na WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 kwietnia 2023 r., dot. dewastacji odcinka drogi w miejscowości Stobno 354 kB(pdf-skan)

 

WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 kwietnia 2023 r., dot. usunięcia słupa ogłoszeniowego, stojącego w pasie drogowym drogi powiatowej w Dołujach  186 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 maja 2023 r. na WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 kwietnia 2023 r., dot. usunięcia słupa ogłoszeniowego, stojącego w pasie drogowym drogi powiatowej w Dołujach 253 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 marca 2023 r, w sprawie wypoziomowania ok. 40 metrów chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy PCK w kierunku ul. Wyszyńskiego . 149 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 kwietnia 2023 r. na WNIOSEK Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 marca 2023 r., w sprawie wypoziomowania ok. 40 metrów chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy PCK w kierunku ul. Wyszyńskiego 254 kB (pdf)

WNIOSEK nr 2 Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 marca 2023 r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców przemieszczających się ulicami Piłsudskiego oraz Siedlecką w Policach 176 (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 kwietnia 2023 r. na WNIOSEK 2 Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 marca 2023 r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców przemieszczających się ulicami Piłsudskiego oraz Siedlecką w Policach 246 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie wykonania prac interwencyjnych na drodze powiatowej na odcinku Stobno-Będargowo. 4MB (pdf- skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 kwietnia 2023 r. na WNIOSKI Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie wykonania prac interwencyjnych na drodze powiatowej na odcinku Stobno- Będargowo 257 kB (pdf)

 

WNIOSEK nr 1 Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 lutego 2023 r., w sprawie remontu złego stanu drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk-Łęgi 3 MB (skan pdf)

WNIOSEK nr 2 Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 lutego 2023 r., w sprawie remontu złego stanu drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk-Łęgi 2 MB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 13 marca 2023 r. na WNIOSKI Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 lutego 2023 r., w sprawie remontu złego stanu drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk-Łęgi 187 kB (pdf)

WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 stycznia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920Z 584 (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 9 lutego 2023 r. na WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 stycznia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920Z 254 kB (pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 stycznia 2023 r., w sprawie zmiany terminu sesji Rady Powiatu w Policach 28 kB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 9 lutego 2023 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 stycznia 2023 r., w sprawie zmiany terminu sesji Rady Powiatu w Policach 175 kB (pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 grudnia 2022 r., w sprawie podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników jednostek podległych  w 2023 r. 344 kB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 9 stycznia 2022 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 grudnia 2022 r., w sprawie podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników jednostek podległych w 2023 r. 348 Kb (pdf)

WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 września 2022 r. w sprawie działań Zarządu Powiatu w Policach dot. rosnących cen nośników energii i opłat innych mediów niezbędnych dla sprawnej pracy podległych placówek i jednostek organizacyjnych 290 kb(skan-pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 23 grudnia 2022 r. na WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 września 2022 r. w sprawie działań Zarządu Powiatu w Policach dot. rosnących cen nośników energii i opłat innych mediów niezbędnych dla sprawnej pracy podległych placówek i jednostek organizacyjnych 174 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2022 r., w sprawie zainstalowania terminala płatniczego w celu realizacji płatności bezgotówkowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 260 kB(skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 grudnia 2022 r. na WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2022 r., w sprawie zainstalowania terminala płatniczego w celu realizacji płatności bezgotówkowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 99 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 listopada 2022 r., w sprawie podwyżek dla pracowników Jednostek podległych Starostwu 160 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ na wniosek Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 9 grudnia 2022 r., w sprawie podwyżek dla pracowników Jednostek podległych Starostwu 348 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 listopada 2022 r., w sprawie dofinansowania basenu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu 153 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ na wniosek Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 7 grudnia 2022 r., w sprawie dofinansowania basenu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu 95 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 lipca 2022 r., w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2 MB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ Pani Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 lipca 2022 r., w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 179 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 lipca 2022 r., w sprawie przycinki krzewów w ciągu ulicy powiatowej nr 3922Z na odcinku Mierzyn-Stobno 2 MB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickeigo, z dnia 28 lipca 2022 r., w sprawie przycinki krzewów w ciągu ulicy powiatowej nr 3922Z na odcinku Mierzyn-Stobno 175 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 19 lipca 2022 r., w sprawie namalowania znaków poziomych P-1 na jezdni 4 MB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 sierpnia 2022 r., w sprawie namalowania znaków poziomych P-1 na jezdni 180 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 lipca 2022 r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2mb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 28 lipca 2022 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk- Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 182 kb (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 czerwca 2022 r., w sprawie wykonania cięć pielęgnacyjnych krzewów wzdłuż chodnika drogi powiatowej nr 3916Z z Bezrzecza do Wołczkowa 3 mb(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 29 czerwca 2022 r., na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, w sprawie wykonania cięć pielęgnacyjnych krzewów wzdłuż chodnika drogi powiatowej nr 3916Z z Bezrzecza do Wołczkowa  107 kB(pdf)

 

INTERPELACJA Pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 27 maja 2022 r., w sprawie wstawienia dodatkowych koszy na śmieci lub zwiększenia częstotliwości zabierania odpadów w lesie w okolicach Jeziora Bartoszewskie 3mb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 3 czerwca 2022 r., na INTERPELACJE Pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, w sprawie wstawienia dodatkowych koszy na śmieci lub zwiększenia częstotliwości zabierania odpadów w lesie w okolicach Jeziora Bartoszewskie 301 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 maja 2022 r., w sprawie na kiedy przewidywana jest sprzedaż budynku nr 11K położonego na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie (zgodnie z Zarządzeniem nr 546/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.10.2012 r.), którym gospodaruje Starosta Policki oraz gdzie zostanie przekazane pozostałe 25% dochodu ze sprzedaży tego budynku 196 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 3 czerwca 2022 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 maja 2022 r., w sprawie na kiedy przewidywana jest sprzedaż budynku nr 11K położonego na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie (zgodnie z Zarządzeniem nr 546/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.10.2012  r.), którym gospodaruje Starosta Policki oraz gdzie zostanie przekazane pozostałe 25% dochodu ze sprzedaży tego budynku 302 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa interesantów udających się do budynku Starostwa Powiatowego (wejście nr 2 i 3 - Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji) z parkingu zlokalizowanego przy cmentarzu w Policach przy ul. Tanowskiej 227 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 27 czerwca 2022 r. na WNIOSEK Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa interesantów udających się do budynku Starostwa Powiatowego (wejście nr 2 i 3 - Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji) z parkingu zlokalizowanego przy cmentarzu w Policach przy ul. Tanowskiej 831 kB (pdf-skan)

 

WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 15 maja 2022 r., w sprawie częściowej naprawy nawierzchni drogi na odcinku Pilchowo - Leśno Górne 227 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 27 maja 2022 r. na WNIOSEK Pani Jolanty Pisarskiej, Radnej Powiatu Polickiego, w sprawie częściowej naprawy nawierzchni drogi na odcinku Pilchowo - Leśno Górne 254 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 kwietnia 2022 r., w sprawie budynku nr 11K położonego na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie stanowiącego własność Skarbu Państwa 256kb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2022 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 kwietnia 2022 r., w sprawie budynku nr 11K położonego na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie stanowiącego własność Skarbu Państwa 298KB (pdf)

 

WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 1 lutego 2022 r., w sprawie prośby o zlecenie rzeczowego przeglądu drzewostanu rosnącego w bliskiej odległości drogi powiatowej biegnącej pomiędzy miejscowościami Buk-Łęgi-Stolec-Lubieszyn na terenie gminy Dobra 403 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 lutego 2022 r. na WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 1 lutego 2022 r., w sprawie prośby o zlecenie rzeczowego przeglądu drzewostanu rosnącego w bliskiej odległości drogi powiatowej biegnącej pomiędzy miejscowościami Buk-Łęgi-Stolec-Lubieszyn na terenie gminy Dobra 259 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3922Z w Mierzynie -340 KB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 28 grudnia 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3922Z w Mierzynie  - 259 KB(pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r.,w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogo powiatowej  wzdłuż drogi powiatowej Stobno-Dołuje  -282 KB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 4 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r.,w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogo powiatowej  wzdłuż drogi powiatowej Stobno-Dołuje - 263 KB(pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 listopada 2021 r., w sprawie drogi powiatowej Dołuje -Wąwelnica 4KB (PDF-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 15 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 listopada 2021 r., w sprawie drogi powiatowej Dołuje-Wąwelnica - 262 KB(pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 października 2021 r., w sprawie warsztatów profilaktyki raka piersi - 4 MB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 3 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 października 2021 r., w sprawie warsztatów profilaktyki raka piersi - 86 KB (pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 października 2021 r. - 6MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 2 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 października 2021 r. - 267KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 września 2021 r. - 44 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 października 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 września 2021 r. - 309 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wyjaśnienia uchwał Zarządu Powiatu w Policach  - 3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wyjaśnienia uchwał Zarządu Powiatu w Policach - 306 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zapadniętych studzienek w miejscowości Dobra na ul. Granicznej - 3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zapadniętych studzienek w miejscowości Dobra na ul. Granicznej - 266 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczepień w Powiecie Polickim -3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 6 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. - 2 MB (pdf)

 

WNIOSEK pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 marca 2021 r. 63 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 kwietnia 2021 r. na WNIOSEK pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 marca 2021 r. 94 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. 36KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. 260 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odprowadzania nadmiaru wód opadowych z ul. Bociana w Dołujach 3MB(pdf-skan)

Pismo przekazujące Wójtowi Gminy Dobra WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odprowadzania nadmairu wód opadowych z ul. Bociana w Dołujach 255KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu prac interwencyjnych na drogach powiatowych 37 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 marca 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu prac interwencyjnych na drogach powiatowych 263 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie informacji kiedy będzie naprawiona droga powiatowa Mierzyn-Stobno na wysokości os. Pod Lipami (4) 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie informacji kiedy będą wykonane prace interwencyjne na drogach powiatowych: ul. Górnej i ul. Koralowej w Bezrzeczu, Stobno-Dołuje wraz z ul. Daniela w Dołujach, Kościno-Dołuje (3) 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie złego stanu drogi powiatowej Łęgi-Buk oraz informacji kiedy planowany jest remont drogi i prace interwencyjne (2) 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z pracami interwencyjnymi na drogach powiatowych (1) 474 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 marca 2021 r. na WNIOSKI pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia odpowiednio 21 i 23 oraz 24 lutego 2021 r. w sprawie remontów cząstkowych na drogach powiatowych 331 KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika na drodze powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno  257 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 21 stycznia 2021 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika na drodze powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno 187 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu 201 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 stycznia 2021 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu 369 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia terminu głosowania nad uchwałą budżetową Powiatu Polickiego na 2021 rok 38,5 KB (pdf)

Odpowiedź z dnia 4 grudnia 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia terminu głosowania nad uchwałą budżetową Powiatu Polickiego na 2021 rok 176 KB (pdf)

Pismo Polskich Linii Kolejowych z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie corocznych przeglądów obiektów budowlanych  27 KB (pdf)

Pismo Starosty Polickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. przekazujące pismo Polskich Linii Kolejowych z dnia 23 listopada 2020 r.  71,5 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ponownego otworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo. 94,3 KB (pdf)

Odpowiedź z dnia 11 grudnia 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ponownego otworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo 360 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii w roku 2021 819 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 listopada 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii w roku 2021355KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeniesienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu do Gminy Dobra do Lubieszyna81,6 KB (pdf -skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 października 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeniesienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu do Gminy Dobra do Lubieszyna 369KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (2)  w sprawie podjęcia działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno pominięty odcinek ul. Daniela od skrzyżowania DK 10 oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku Stobno 31,3 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2020 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (2) w sprawie podjęcia działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno pominięty odcinek ul. Daniela od skrzyżowania DK 10 oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku Stobno177 KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (1) w sprawie podjęcia działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej NR 3922Z w Mierzynie ul. Długa/Welecka oraz naniesienia oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36 41,8 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2020 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (1) w sprawie podjęcia działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej NR 3922Z w Mierzynie ul. Długa/Welecka oraz naniesienia oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36 178 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zamontowania w Mierzynie ul Długa barierek na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mierzynie do skrzyżowania ze światłami ul.Welecka/Długa/Topolowa47,9 KB(pdf-skan)


ODPOWIEDŹ z dnia 8 października 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zamontowania w Mierzynie ul Długa barierek na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mierzynie do skrzyżowania ze światłami ul.Welecka/Długa/Topolowa 244 KB (pdf)

WNIOSEK pani Jolanty Toboły Radnej Powiatu Polickiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opracowania aneksu do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który będzie uwzględniał sytuacje wyjątkowe 42,1 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 24 września 2020 r. na wniosek pani Jolanty Toboły Radnej Powiatu Polickiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opracowania aneksu do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który będzie uwzględniał sytuacje wyjątkowe126KB (pdf)

WNIOSEK pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r.35,6 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 31 sierpnia 2020 r. na wniosek pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r. 96,3 KB (pdf- skan)

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2020 r.53,7 Kb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 18 czerwca 2020 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2020 r.103 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 maja 2020 r. 133 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 4 czerwca 2020 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 maja 2020 r.108 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2020 r.21,9 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 29 maja 2020 r. na wniosek pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2020 r.119 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r.37,3 KB (pdf- skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 marca 2020 r. na wniosek pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. 109 kB (pdf - skan)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. 2,3 Mb (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 marca 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. 93,8 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 42 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 20 grudnia 2019 r. na wniosek pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 85 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. 39,4 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 24 października 2019 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. 70,8 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2019 r. 26,1 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 16 października 2019 r. na wniosek pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2019 r. 84,5 kb (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 18 września 2019 r. 41,8 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 19 września 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 18 września 2019 r. 106 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 sierpnia 2019 r. 64 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 września 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 sierpnia 2019 r. 65,1 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2019 r.89,4 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 21 czerwca 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2019 r. 111 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r. 46 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2019 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r. 192 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 kwietnia 2019 r. 98 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 18 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 kwietnia 2019 r. 96,3 kB (skan - pdf)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. 46,8 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 16 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r.  91,5 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. 90,2 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. 88,6 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. 49,8 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. 104 kB (pdf-skan)

 

WNIOSEK pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r. 58 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r. 138 kB (skan-pdf)

 

ODPOWIEDŹ z dnia 6 marca 2019 r. na wniosek pani Marty Grędy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r. 64,5 kB (pdf - skan)

 

ODPOWIEDŹ z dnia 15 lutego 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. 76,7 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. 984 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 stycznia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. 79,3 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r.  64,4 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 stycznia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. 63 kB (pdf - skan)

zapytanie z dnia 11 stycznia 2019 r. do Wójta Gminy Dobra w sprawie WNIOSKU pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r.  51,7 kB (pdf - skan)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 grudnia 2018 r. 94,9 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 31 grudnia 2018 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 grudnia 2018 r. 84,3 kB (pdf - skan)

Drukuj Drukuj Email Email