Wnioski

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczepień w Powiecie Polickim -3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 6 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. - 2 MB (pdf)

 

WNIOSEK pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 marca 2021 r. 63 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 kwietnia 2021 r. na WNIOSEK pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 marca 2021 r. 94 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. 36KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. 260 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odprowadzania nadmiaru wód opadowych z ul. Bociana w Dołujach 3MB(pdf-skan)

Pismo przekazujące Wójtowi Gminy Dobra WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odprowadzania nadmairu wód opadowych z ul. Bociana w Dołujach 255KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu prac interwencyjnych na drogach powiatowych 37 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 marca 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu prac interwencyjnych na drogach powiatowych 263 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie informacji kiedy będzie naprawiona droga powiatowa Mierzyn-Stobno na wysokości os. Pod Lipami (4) 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie informacji kiedy będą wykonane prace interwencyjne na drogach powiatowych: ul. Górnej i ul. Koralowej w Bezrzeczu, Stobno-Dołuje wraz z ul. Daniela w Dołujach, Kościno-Dołuje (3) 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie złego stanu drogi powiatowej Łęgi-Buk oraz informacji kiedy planowany jest remont drogi i prace interwencyjne (2) 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z pracami interwencyjnymi na drogach powiatowych (1) 474 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 marca 2021 r. na WNIOSKI pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia odpowiednio 21 i 23 oraz 24 lutego 2021 r. w sprawie remontów cząstkowych na drogach powiatowych 331 KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika na drodze powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno  257 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 21 stycznia 2021 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika na drodze powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno 187 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu 201 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 stycznia 2021 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu 369 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia terminu głosowania nad uchwałą budżetową Powiatu Polickiego na 2021 rok 38,5 KB (pdf)

Odpowiedź z dnia 4 grudnia 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia terminu głosowania nad uchwałą budżetową Powiatu Polickiego na 2021 rok 176 KB (pdf)

Pismo Polskich Linii Kolejowych z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie corocznych przeglądów obiektów budowlanych  27 KB (pdf)

Pismo Starosty Polickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. przekazujące pismo Polskich Linii Kolejowych z dnia 23 listopada 2020 r.  71,5 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ponownego otworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo. 94,3 KB (pdf)

Odpowiedź z dnia 11 grudnia 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ponownego otworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo 360 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii w roku 2021 819 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 listopada 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii w roku 2021355KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeniesienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu do Gminy Dobra do Lubieszyna81,6 KB (pdf -skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 października 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeniesienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu do Gminy Dobra do Lubieszyna 369KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (2)  w sprawie podjęcia działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno pominięty odcinek ul. Daniela od skrzyżowania DK 10 oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku Stobno 31,3 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2020 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (2) w sprawie podjęcia działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno pominięty odcinek ul. Daniela od skrzyżowania DK 10 oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku Stobno177 KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (1) w sprawie podjęcia działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej NR 3922Z w Mierzynie ul. Długa/Welecka oraz naniesienia oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36 41,8 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2020 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (1) w sprawie podjęcia działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej NR 3922Z w Mierzynie ul. Długa/Welecka oraz naniesienia oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36 178 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zamontowania w Mierzynie ul Długa barierek na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mierzynie do skrzyżowania ze światłami ul.Welecka/Długa/Topolowa47,9 KB(pdf-skan)


ODPOWIEDŹ z dnia 8 października 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zamontowania w Mierzynie ul Długa barierek na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mierzynie do skrzyżowania ze światłami ul.Welecka/Długa/Topolowa 244 KB (pdf)

WNIOSEK pani Jolanty Toboły Radnej Powiatu Polickiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opracowania aneksu do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który będzie uwzględniał sytuacje wyjątkowe

ODPOWIEDŹ z dnia 24 września 2020 r. na wniosek pani Jolanty Toboły Radnej Powiatu Polickiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opracowania aneksu do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który będzie uwzględniał sytuacje wyjątkowe126KB (pdf)

WNIOSEK pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r.35,6 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 31 sierpnia 2020 r. na wniosek pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r. 96,3 KB (pdf- skan)

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2020 r.53,7 Kb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 18 czerwca 2020 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2020 r.103 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 maja 2020 r. 133 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 4 czerwca 2020 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 maja 2020 r.108 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2020 r.21,9 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 29 maja 2020 r. na wniosek pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2020 r.119 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r.37,3 KB (pdf- skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 marca 2020 r. na wniosek pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r.

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 11 marca 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r.

 

WNIOSEK pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 20 grudnia 2019 r. na wniosek pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r.

 

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 24 października 2019 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r.

 

WNIOSEK pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 16 października 2019 r. na wniosek pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 18 września 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 19 września 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 18 września 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 sierpnia 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 11 września 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 21 czerwca 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2019 r.

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2019 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 kwietnia 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 18 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. (2)

ODPOWIEDŹ z dnia 16 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. (2)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. (1)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r.

 

WNIOSEK pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r.

 

WNIOSEK pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r.

 

ODPOWIEDŹ z dnia 6 marca 2019 r. na wniosek pani Marty Grędy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r.

 

ODPOWIEDŹ z dnia 15 lutego 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (2)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 stycznia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (2)

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (1)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 stycznia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (1)

zapytanie z dnia 11 stycznia 2019 r. do Wójta Gminy Dobra w sprawie WNIOSKU pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (1)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 grudnia 2018 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 31 grudnia 2018 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 grudnia 2018 r.

Drukuj Drukuj Email Email