Postawa Godna Naśladowania

Zdjęcie przedstawia rewers medalu Postawy Godnej Naśladowania

Każdy kto wykazuje się obywatelską postawą, w wyniku której zostaje uratowane życie, zdrowie lub mienie innego człowieka, zasługuje na szczególne uznanie społeczeństwa, zaś aktywne działanie przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa nie może zostać niezauważone.

Mając powyższe na uwadze,  Powiat Policki we współpracy z samorządami gminnymi oraz Komendą Powiatową Policji w Policach, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach podjął inicjatywę, której efektem finalnym jest ustanowienie nagrody Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”, która może być przyznana z jego własnej inicjatywy, a także na wniosek:

1) organów Powiatu Polickiego;

2) wójtów i burmistrzów gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego;

3) kierowników służb, inspekcji i straży Powiatu Polickiego;

4) organizacji pozarządowych;

5) osób fizycznych;

6) innych podmiotów.

Laureatami mogą zostać osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie lub mieszkające na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykazały się ww. postawą na terenie gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego

Nagroda ma charakter honorowy w postaci unikalnego medalu, który ma być nie tylko rodzajem wyróżnienia, ale również zachętą do naśladowania działań mających na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Wyżej opisana inicjatywa to  przykład współpracy Powiatu Polickiego z Gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, a także służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne na rzecz mieszkańców.

Procedura przyznawania Nagrody Starosty Polickiego „Postawa godna naśladowania”

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz /Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email