Internetowe umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu

Internetowe umawianie wizyt

UWAGA!

Przybycie do urzędu z czynnością inną niż umówiona skutkować będzie brakiem możliwości obsługi.

W celu potwierdzenia wizyty, należy pojawić się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach (wejście „C”) najpóźniej 10 minut przed umówioną godziną i potwierdzić ją w biletomacie wpisując wygenerowany sześciocyfrowy kod otrzymany drogą mailową po dokonaniu rezerwacji.
Późniejsze przybycie do urzędu uniemożliwi pobranie numerka i spowoduje anulowanie wizyty.

Osoby fizyczne chcące umówić termin wizyty mogą to zrobić poprzez system kolejkowy.

Stan aktualnej kolejki w urzędzie można śledzić na stronie internetowej.

Drukuj Drukuj Email Email