Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno (Projekt Nr Edycja3PGR/2021/592/PolskiLad)

biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej   godło z wizerunkiem orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy  Polski Ład

DOFINANSOWANO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa projektu: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno" (Projekt Nr Edycja3PGR/2021/592/PolskiLad)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 526 411,87 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł;
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 3 000 000 zł;
- dotacja z Gminy Dobra 1 450 000,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie


Cel projektu.
Celem projektu jest wykonanie nowej wzmocnionej konstrukcji jezdni drogi powiatowej dla kategorii ruchu KR4 z dostosowaniem jej parametrów do obowiązujących przepisów, w tym również zwiększenie nośności nawierzchni umożliwiającej ruch pojazdów o obciążeniu osi 115kN. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej na odcinku Dołuje (Gmina Dobra) - Stobno (Gmina Kołbaskowo) w Powiecie Polickim, droga powiatowa nr 3920Z.

Efekty projektu.
Zwiększenia wewnętrznej spójności komunikacyjnej Powiatu Polickiego, poprzez poprawę jakości połączeń powiatowej infrastruktury drogowej z terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w okolicy Stobna oraz terenami rolniczymi położonymi w Gminie Kołbaskowo.

Podmiot realizujący projekt: Powiat Policki we współpracy z Gminą Dobra.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany od 26 maja 2023 r. do 17 listopada 2023 r.

Drukuj Drukuj Email Email