I Komisja Rewizyjna:

1. Paulina Pietras-Lewicka - Przewodnicząca komisji
2. Dorota Krzywicka - Zastępca Przewodniczącej
3. Marek Arendt - Sekretarz
4. Tomasz Czubara - Członek
5. Jerzy Okopny - Członek
6. Adam Pacholik - Członek

II Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Jolanta Pisarska - Przewodnicząca
2. Marek Kaczyński - Zastępca Przewodniczącej
3. Dorota Krzywicka - Sekretarz
4. Andrzej Bednarek - Członek
5. Jacek Jekiel - Członek
6. Izabela Wesołowska-Kośmider - Członek

III Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

1. Marek Kaczyński - Przewodniczący
2. Beata Chmielewska - Zastępca Przewodniczącego
3. Teresa Dera - Członek
4. Shivan Fate - Członek
5. Jerzy Okopny - Członek
6. Adam Pacholik - Członek
7. Janusz Szwyd - Członek

IV Komisja Edukacji i Kultury:

1. Danuta Chylewska-Kęsy - Przewodnicząca
2. Beata Chmielewska - Zastępca Przewodniczącej
3. Tomasz Czubara - Członek
4. Jacek Jekiel - Członek
5. Jolanta Pisarska - Członek
6. Zbigniew Pokrzywiński - Członek
7. Janusz Szwyd - Członek

V Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

1. Zbigniew Pokrzywiński - Przewodniczący
2. Izabela Wesołowska-Kośmider - Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Arendt - Członek
4. Marek Kaczyński - Członek

VI Komisja Środowiska i Infrastruktury:

1. Tomasz Czubara - Przewodniczący
2. Paulina Pietras-Lewicka - Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Arendt - Członek
4. Andrzej Bednarek - Członek
5. Teresa Dera - Członek
6. Jacek Fabisiak - Członek
7. Grzegorz Kruszkowski - Członek

VII Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej:

1. Dorota Krzywicka - Przewodnicząca
2. Grzegorz Kruszkowski - Zastępca Przewodniczącej
3. Danuta Chylewska-Kęsy - Członek
4. Jacek Fabisiak - Członek
5. Shivan Fate - Członek
6. Paulina Pietras-Lewicka - Członek