Komisje Rady Powiatu

KOMISJE RADY POWIATU W POLICACH W KADENCJI 2018 – 2023

I        Komisja Rewizyjna:

 1. Waldemar Echaust - Przewodniczący
 2. Lech Barański - Zastępca Przewodniczącego
 3. Małgorzata Siemianowska - Sekretarz
 4. Marta Gręda - Członek
 5. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek

 

II       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Albin Majkowski - Przewodniczący
 2. Małgorzata Siemianowska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Dariusz Ostrowski - Sekretarz
 4. Waldemar Echaust -Członek
 5. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek

III     Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu: 

 1. Małgorzata Siemianowska - Przewodnicząca
 2. Lech Barański - Zastępca Przewodniczącego
 3. Cezary Arciszewski - Członek
 4. Andrzej Bednarek - Członek
 5. Shivan Fate - Członek
 6. Mariusz Sarnecki - Członek

 

IV     Komisja Edukacji i Kultury:

 1. Danuta Chylewska-Kęsy - Przewodnicząca
 2. Jolanta Pisarska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Cezary Arciszewski - Członek
 4. Beata Chmielewska - Członek
 5. Joanna Napiwodzka - Członek
 6. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek
 7. Janusz Szwyd - Członek

 

V       Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

 1. Dariusz Podhajny - Przewodniczący
 2. Danuta Chylewska-Kęsy - Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna Napiwodzka - Członek
 4. Dariusz Ostrowski - Członek
 5. Izabela Wesołowska-Kośmider - Członek

 

VI     Komisja Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa: 

 1. Jacek Fabisiak - Przewodniczący
 2. Albin Majkowski - Zastępca Przewodniczącego
 3. Andrzej Bednarek - Członek
 4. Mariusz Sarnecki - Członek
 5. Izabela Wesołowska-Kośmider - Członek

 

VII    Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej: 

 1. Shivan Fate - Przewodniczący
 2. Jacek Fabisiak - Zastępca Przewodniczącego
 3. Beata Chmielewska - Członek
 4. Marta Gręda - Członek
 5. Dariusz Podhajny - Członek
 6. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek
 7. Janusz Szwyd - Członek

Drukuj Drukuj Email Email