- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komisje Rady Powiatu

KOMISJE RADY POWIATU W POLICACH W KADENCJI 2018 – 2023

I        Komisja Rewizyjna:

 1. Adam Pacholik – Przewodniczący
 2. Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
 3. Małgorzata Siemianowska – Sekretarz
 4. Marta Gręda – Członek
 5. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

 

II       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Albin Majkowski – Przewodniczący
 2. Małgorzata Siemianowska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Dariusz Ostrowski – Sekretarz
 4. Adam Pacholik -Członek
 5. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

III     Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu: 

 1. Małgorzata Siemianowska – Przewodnicząca
 2. Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
 3. Cezary Arciszewski – Członek
 4. Andrzej Bednarek – Członek
 5. Shivan Fate – Członek
 6. Mariusz Sarnecki – Członek

 

IV     Komisja Edukacji i Kultury:

 1. Danuta Chylewska-Kęsy – Przewodnicząca
 2. Jolanta Toboła – Zastępca Przewodniczącego
 3. Cezary Arciszewski – Członek
 4. Beata Chmielewska – Członek
 5. Joanna Napiwodzka – Członek
 6. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
 7. Janusz Szwyd – Członek

 

V       Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

 1. Dariusz Podhajny – Przewodniczący
 2. Danuta Chylewska-Kęsy – Zastępca Przewodniczącego
 3. Joanna Napiwodzka – Członek
 4. Dariusz Ostrowski – Członek
 5. Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

 

VI     Komisja Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa: 

 1. Jacek Fabisiak – Przewodniczący
 2. Albin Majkowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Andrzej Bednarek – Członek
 4. Mariusz Sarnecki – Członek
 5. Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

 

VII    Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej: 

 1. Shivan Fate – Przewodniczący
 2. Jacek Fabisiak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Beata Chmielewska – Członek
 4. Marta Gręda – Członek
 5. Dariusz Podhajny – Członek
 6. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
 7. Janusz Szwyd – Członek
Print Friendly, PDF & Email [1]