Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

logo,czarne napisy na białym tle Iceland, Liechtenstein,Norway grants                                                                 logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Wysokość dofinansowania: 5.189.210,56 zł

Okres realizacji: 01.2022 – 12.2023 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynków wraz z OZE w budynkach Powiatu Polickiego.

Projekt obejmuje poniższe prace:

 • modernizacja instalacji c.o. polegająca na następujących przedsięwzięciach: wymiana grzejników z oprzyrządowaniem, wymiana instalacji, montaż BMS, modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem, docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Docieplenie stropów, stropodachów i dachów, docieplenie podłogi na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, wymiana okien na nowe, wymiana paneli poliwęglanowych, na okna PVC, wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu, montaż PV.

Najważniejszymi celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność energetyczna,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Powiatu,
 • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze,
 • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wykorzystanie energii pochodzącej z OZE,
 • poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej,
 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej,
 • osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu efektywności kosztowej.

Efektami projektu są redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia EP, zwiększenia udziału OZE oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Projektem objęte zostaną:

- 4 budynki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej  w Policach,

- budynek Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- budynek hali sportowej  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w  Trzebieży.

Wśród prac modernizacyjnych planowane jest:

 1. docieplenie ścian,
 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. docieplenie stropodachu,
 4. modernizacja instalacji c.o.,
 5. modernizacja wentylacji,
 6. wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 7. montaż paneli fotowoltaicznych.

  Zdjęcia z inwestycji

Drukuj Drukuj Email Email