Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

Logotyp Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój  Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej Flaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” to projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, a dotyczy opracowania Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowania wśród organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce.

W ramach projektu Dostępna Szkoła Powiat Policki pozyskał grant w wysokości 1.573.500,00 zł i wraz ze swoimi czterema placówkami edukacyjnymi - tj. z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży testuje wypracowany Model Dostępnej Szkoły.

 

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2022 – 31.08.2023 r.

Projekt „Dostępna szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Celem projektu jest osiągnięcie zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły średniego poziomu dostępności w SOSW Nr 1 DNR im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz podstawowego poziomu dostępności w SOSW w Tanowie, w ZS w Policach, w MOW-ie w Trzebieży.

Zakres realizowanych w projekcie zadań został określony na etapie audytu przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz wynika z Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności, które zostały stworzone w każdej z 4 placówek oświatowych  objętych projektem.

Pozyskane w ramach grantu środki będą wydatkowane we wszystkich 4 placówkach oświatowych Powiatu Polickiego m.in. na remonty pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym szatni, łazienek…), odpowiednie oznakowanie pomieszczeń i budynków, w których znajdują się placówki oświatowe, w tym drzwi, korytarzy, schodów, miejsc parkingowych, wejść etc., zakup i montaż tabliczek z numeracją i opisem pomieszczeń w tym drukiem wypukłym i alfabetem Braille’a, zakup mebli i innego niezbędnego wyposażenia oraz specjalistyczne szkolenia administracji, obsługi i nauczycieli w zakresie dostępności.

logotyp Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnegologotyp Biura Dostępnościlogotyp Politechniki Gdańskiejlogotyp Stowarzyszenia Młodych Lubuszan

Drukuj Drukuj Email Email