Kluby Radnych

Kluby Radnych Powiatu Polickiego VI kadencji

Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI


1. Cezary Arciszewski – pełniący obowiązki przewodniczącego klubu
2. Andrzej Bednarek – członek klubu
3. Beata Chmielewska – członek klubu
4. Waldemar Echaust - członek klubu
5. Jacek Fabisiak – członek klubu
6. Dariusz Podhajny – członek klubu
7. Małgorzata Siemianowska – członek klubu
8. Izabela Wesołowska-Kośmider – członek klubu


Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

1. Shivan Fate – przewodniczący klubu
2. Janusz Szwyd – wiceprzewodniczący klubu
3. Joanna Napiwodzka – członek klubu
4. Lech Barański – członek klubu
5. Albin Majkowski – członek klubu
6. Danuta Chylewska-Kęsy – członek klubu


Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

1. Mariusz Sarnecki – przewodniczący klubu
2. Jolanta Toboła – wiceprzewodniczący klubu
3. Marta Gręda – członek klubu
4. Dariusz Ostrowski – członek klubu


Aneta Rejczyk-Matysiak – radna niezrzeszona

Drukuj Drukuj Email Email