Klub Radnych Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga

1. Marek Arendt – Przewodniczący
2. Marek Kaczyński – Wiceprzewodniczący
3. Danuta Chylewska-Kęsy – Członek
4. Tomasz Czubara – Członek
5. Shivan Fate – Członek
6. Jacek Jekiel – Członek
7. Dorota Krzywicka – Członek
8. Paulina Pietras-Lewicka – Członek
9. Zbigniew Pokrzywiński – Członek
10. Janusz Szwyd – Członek


Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI

1. Adam Pacholik – Przewodniczący
2. Andrzej Bednarek – Członek
3. Jacek Fabisiak – Członek


Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

1. Jolanta Pisarska – Przewodnicząca
2. Grzegorz Kruszkowski – Wiceprzewodniczący
3. Jerzy Okopny – Członek

 

Beata Chmielewska – radna niezrzeszona
Teresa Dera – radna niezrzeszona
Izabela Wesołowska-Kośmider – radna niezrzeszona