Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+775 do km 6+855 (Projekt Nr RFRD-1/62/2022)

Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 369 607,50 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 530 357,69 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu:

Wykonanie remontu nawierzchni ok. 1,0 km odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Bartoszewo - Dobra na odcinku od m. Bartoszewo do m. Sławoszewo - jest to odcinek drogi łączący Gminę Police z Gminą Dobra. Dodatkowo podczas remontu odtworzone i wykonane zostaną pobocza oraz wykonana zostanie regulacja wysokościowa zjazdów. Projekt stanowi kontynuację prac wykonanych w 2019 r. polegających na remoncie nawierzchni na odcinku od km 6+855 do km 7+745. Oba te wyremontowane odcinki dróg wraz z nawierzchnią wyremontowaną w 2006 r. na odcinku Sławoszewa oraz odcinkiem drogi w m. Dobra wyremontowanym w 2016 r. stanowić będą dogodny ciąg komunikacyjny łączący gminy Dobra i Police.

Efekty projektu:

Zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do usług, ośrodków zdrowia, szkół, zakładów pracy zlokalizowanych na terenie sąsiednich miejscowości oraz zmniejszenie emisji liniowej substancji szkodliwych do atmosfery. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenach obu gmin poprzez zwiększenie dostępności do zakładów pracy, jak i miejsc destynacji biznesowej, co z kolei spowoduje wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych funkcjonujących w okolicach realizacji projektu, poprzez usprawnienie dostaw i ruchu towarowego.

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki.

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 14 grudnia 2022 r. do 23 maja 2023 r.

 

Drukuj Drukuj Email Email