Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Uchwałą Nr 857/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Policach powołał następujących członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach:

  1. Cezary Arciszewski – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
  2. Joanna Napiwodzka - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
  3. Dariusz Ostrowski - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
  4. Jolanta Pisarska - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
  5. Aneta Rejczyk-Matysiak - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
  6. Agnieszka Bąk - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
  7. Andrzej Bednarek - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
  8. Agnieszka Maciejkowicz - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
  9. Halina Michalak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
  10. Edyta Rudecka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
  11. Tomasz Bieganowski - przedstawiciel stowarzyszenia Dzikie Anioły ;
  12. Katarzyna Chmielewska - przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „DEFMAR” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach;
  13. Angelika Felska - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego - Fundacja;
  14. Elżbieta Krzemień - przedstawiciel Stowarzyszenia Polickie Amazonki;
  15. Justyna Maćkowiak - przedstawiciel Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Police;
  16. Emilia Raczkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Harmonii Społecznej;
  17. Krzysztof Salitra - przedstawiciel stowarzyszenia Klub Piłkarski „Chemik Police”;
  18. Barbara Świerguła– przedstawiciel Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
  19. Lidia Walczak – przedstawiciel Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach;
  20. Renata Wójcik – przedstawiciel stowarzyszenia Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach należy
w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Pracami Rady kieruje Przewodnicząca Pani Katarzyna Chmielewska, przy pomocy Wiceprzewodniczącej Pani Angeliki Felskiej.


Obsługę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 21),   tel. (91) 43 28 116, e-mail: rudecka@policki.pl.

Drukuj Drukuj Email Email