Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Uchwałą Nr 156/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., Zarząd Powiatu w Policach utworzył Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Policach powołując w jej skład następujących członków:

 1. Danuta Chylewska – Kęsy – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 2. Marta Gręda - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 3. Joanna Napiwodzka - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 4. Małgorzata Siemianowska - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 5. Jolanta Toboła - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 6. Agnieszka Bąk - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 7. Beata Chmielewska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 8. Halina Michalak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 9. Edyta Rudecka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 10. Marta Szczepańska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 11. Krzysztof Błaszczyk – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Koło w Policach;
 12. Katarzyna Chmielewska – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „DEFMAR” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach;
 13. Ewa Głowacka – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn w Mierzynie;
 14. Romuald Hryniewicz – przedstawiciel Klubu Piłkarskiego „Chemik Police” w Policach;
 15. Edyta Majewska – Gargula – przedstawiciel Stowarzyszenia Dobrych Działań dla Gminy Kołaskowo              w Warzymicach;
 16. Katarzyna Marks – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje w Dołujach;
 17. Adrian Mazur – przedstawiciel Klubu Sportowego HULK TEAM w Policach;
 18. Zenon Owczarek – przedstawiciel Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie;
 19. Lidia Walczak – przedstawiciel Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach;
 20. Renata Wójcik – przedstawiciel Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w Przecławiu.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach
należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Harmonogram- 172 KB (pdf)

Pracami Rady kieruje Przewodnicząca Pani Katarzyna Chmielewska, przy pomocy Wiceprzewodniczącej Pani Renaty Wójcik, które zostały wybrane na pierwszym posiedzeniu ww. rady, w dniu 9 września 2019 r.

Kontakt:

Obsługę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 21), tel. (91) 43 28 116, e-mail: rudecka@policki.pl.

Drukuj Drukuj Email Email