Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Uchwałą Nr 405/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz powołania jej członków, zmienioną kolejno uchwałami Zarządu Powiatu w Policach Nr 570/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr 738/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., Nr 76/2019 z dnia 14 marca 2019 r., Nr 87/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. oraz Nr 156/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., Zarząd Powiatu w Policach utworzył Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Policach powołując w jej skład następujących członków:

 1. Danuta Chylewska – Kęsy – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 2. Marta Gręda - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 3. Joanna Napiwodzka - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 4. Małgorzata Siemianowska - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 5. Jolanta Toboła - przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 6. Agnieszka Bąk - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 7. Beata Chmielewska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 8. Halina Michalak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 9. Edyta Rudecka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 10. Marta Szczepańska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
 11. Krzysztof Błaszczyk – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Koło w Policach;
 12. Katarzyna Chmielewska – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „DEFMAR” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach;
 13. Ewa Głowacka – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn w Mierzynie;
 14. Romuald Hryniewicz – przedstawiciel Klubu Piłkarskiego „Chemik Police” w Policach;
 15. Edyta Majewska – Gargula – przedstawiciel Stowarzyszenia Dobrych Działań dla Gminy Kołaskowo              w Warzymicach;
 16. Katarzyna Marks – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje w Dołujach;
 17. Adrian Mazur – przedstawiciel Klubu Sportowego HULK TEAM w Policach;
 18. Zenon Owczarek – przedstawiciel Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie;
 19. Lidia Walczak – przedstawiciel Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach;
 20. Renata Wójcik – przedstawiciel Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo w Przecławiu.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach
należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Harmonogram Pracy PRDPP w Policach na rok 2019

Pracami Rady kieruje Przewodnicząca Pani Katarzyna Chmielewska, przy pomocy Wiceprzewodniczącej Pani Renaty Wójcik, które zostały wybrane na pierwszym posiedzeniu ww. rady, w dniu 9 września 2019 r.

 Obrady PRDPP w Policach

Porządek 1. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 8 września 2016 r.

Porządek 2. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 15 września 2016 r.

Porządek 3. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 27 października 2016 r.

Porządek 4. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 28 lutego 2017 r.

Porządek 5. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 18 maja 2017 r.
Porządek 6. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 7 września 2017 r.

Porządek 8 posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 26 października 2017 r.

Porządek 9 posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 30 listopada 2017 r.

Porządek 10 posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 1 marca 2018 r.

Porządek 11. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 17 maja 2018 r.

Porządek 13. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 13 września 2018 r.

Porządek 14. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 4 października 2018 r.

Porządek 15. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 8 listopada 2018 r.

Porządek 16. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 28 lutego 2019 r.

Protokół Nr 17 2019 PRDPP w Policach z zaocznego posiedzenia zwołanego w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Porządek 18. posiedzenia PRDPP w Policach w dniu 29 maja 2019 r.

Protokoły z posiedzeń PRDPP w Policach

Protokół 1/2016 PRDPP w Policach z dnia 8 września 2016 r.

Protokół 2/2016 PRDPP w Policach z dnia 15 września 2016 r.

Protokół 3/2016 PRDPP w Policach z dnia 27 października 2016 r.

Protokół 4 2017 PRDPP w Policach z dnia 28 lutego 2017 r.
Protokół Nr 5 2017 PRDPP w Policach z dnia 18 maja 2017 r

Protokół Nr 6 2017 PRDPP w Policach z dnia 7 września 2017 r

Protokół Nr 7 2017 PRDPP w Policach z dnia 15 września 2017 r.

Protokół Nr 8 2017 PRDPP w Policach z dnia 26 października 2017 r.

Protokół Nr 9 2017 PRDPP w Policach z dnia 30 listopada 2017 r.

Protokół Nr 10 2018 PRDPP w Policach z dnia 1 marca 2018 r.

Protokół Nr 11 2018 PRDPP w Policach z dnia 17 maja 2018 r.

Protokół Nr 12 2018 PRDPP w Policach z zaocznego posiedzenia zwołanego w dniu 2 lipca 2018 r.

Protokół Nr 13 2018 PRDPP w Policach z dnia 13 września 2018 r.

Protokół Nr 14 2018 PRDPP w Policach z dnia 4 października 2018 r.

Protokół Nr 15 2018 PRDPP w Policach z dnia 8 listopada 2018 r.

Protokół Nr 16 2019 PRDPP w Policach z dnia 28 lutego 2019 r.

Protokół Nr 17 2019 PRDPP w Policach z zaocznego posiedzenia zwołanego w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 19 2019 PRDPP w Policach z zaocznego posiedzenia zwołanego w dniu 31 maja 2019 r.

Uchwały PRDPP w Policach

Uchwała Nr 1/2016 PRDPP z dnia 8 września 2016 r.

Uchwała Nr 2/2016 PRDPP z dnia 8 września 2016 r.

Uchwała Nr 3/2016 PRDPP z dnia 8 września 2016 r.

Uchwała Nr 4/2016 PRDPP z dnia 15 września 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016 PRDPP z dnia 15 września 2016 r.

Uchwała Nr 6/2016 PRDPP z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała Nr 7/2016 PRDPP z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała Nr 8/2016 PRDPP z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała Nr 9/2017 PRDPP z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 10/2017 PRDPP z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 11/2017 PRDPP z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 12 2017 PRDPP z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwała Nr 13 2017 PRDPP z dnia 15 września 2017 r.

Uchwała Nr 14 2017 PRDPP z dnia 15 września 2017 r.

Uchwała Nr 15 2017 PRDPP z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 16 2017 PRDPP z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 17 2017 PRDPP z dnia 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 18 2017 PRDPP z dnia 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 19 2017 PRDPP z dnia 1 marca 2018 r.

Uchwała Nr 20 2018 PRDPP z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała Nr 21 2017 PRDPP z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała Nr 22 2018 PRDPP z dnia 9 lipca 2018 r.

Uchwała Nr 23 2018 PRDPP z dnia 4 października 2018 r.

Uchwała Nr 24 2018 PRDPP z dnia 4 października 2018 r.

Uchwała Nr 25 2018 PRDPP z dnia 4 października 2018 r.

Uchwała Nr 26 2018 PRDPP z dnia 4 października 2018 r.

Uchwała Nr 27 2018 PRDPP z dnia 4 października 2018 r.

Uchwała Nr 28 2018 PRDPP z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 29 2018 PRDPP z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 30 2018 PRDPP z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 31 2019 PRDPP z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr 32 2019 PRDPP z dnia 4 czerwca 2019 r

Kontakt:
Obsługę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 21), tel. (91) 43 28 116, e-mail: rudecka@policki.pl.

Drukuj Drukuj Email Email