Zapytania

ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 marca 2024 r., w sprawie zwisających nad drogą gałęzi i usunięcia starych zagrażających mieszkańcom drzew 4 MB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 15 marca 2024 r. na ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 marca 2024 r., w sprawie zwisających nad drogą gałęzi i usunięcia starych zagrażających mieszkańcom drzew 64 kB (pdf)

 

WNIOSEK i ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 lutego 2024 r., w sprawie remontów cząstkowych dróg powiatowych 2 MB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2024 r. na WNIOSEK i ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 lutego 2024 r., w sprawie remontów cząstkowych dróg powiatowych 269 kB (pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2022 r., w  sprawie wyremontowania drogi wjazdowej od strony Smolęcina do m. Kołbaskowo 200 kB (pdf - skan)

Pismo przekazujące Staroście Polickiemu ZAPYTANIE Pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2022 r., w sprawie wyremontowania drogi wjazdowej od strony Smolęcina do m. Kołbaskowo 175 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 13 października 2022 r. na ZAPYTANIE Pani Izabeli Wesołowsiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2022 r., w sprawie wyremontowania drogi wjazdowej od strony Smolęcina do m. Kołbaskowo 432 kB (pdf)

 

ZAPYTANIE Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 września 2023 r., w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie placu rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Buk 235 kB (skan - pdf)

Pismo przekazujące Staroście Polickiemu ZAPYTANIE Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 września 2023 r. 173 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 października 2023 r. na ZAPYTANIE Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 września 2023 r., w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie placu rekracyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Buk  432 kB (pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 marca 2023 r., w sprawie podwyżek wynagrodzeń oraz dodatku świątecznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach 170 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 kwietnia 2023 r. na ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 marca 2023 r., w sprawie podwyżek wynagrodzeń oraz dodatku świątecznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach349 kB (pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 marca 2023 r., w sprawie wykonania prac interwencyjnych na drodze powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk-Łęgi 32,2 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 28 marca 2023 r. na ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 marca 2023 r., w sprawie wykonania prac interwencyjnych na drodze powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk-Łęgi 364 kB (pdf skan)

 

ZAPYTANIE Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r., w sprawie oznakowania schodów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego 562 kB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 13 stycznia 2023 r. na ZAPYTANIE Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r., w sprawie oznakowania schodów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego 95kb (pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 grudnia 2022 r., w sprawie możliwości udostępnienia holu hali sportowej przy ul. Ignacego Łukasiewicza 6e. na finał WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia 2023 r. 511 kB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 stycznia 2023 r. na ZAPYTANIE Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, w sprawie możliwości udostępnienia holu hali sportowej przy ul. Ignacego Łukasiewicza 6e. na finał WOŚP, który odbędzie sieę 29 sttycznia 2023 r. 127 kB (pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie możliwości wydzierżawienia budynku w Lubieszynie po dawnym przejściu granicznym przez Fundację Wolna Ukraina - 3 MB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 27 kwietnia 2022 r. na ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie możliwości wydzierżawienia budynku w Lubieszynie po dawnym przejściu granicznym przez Fundację Wolna Ukraina - 301 kB(pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 stycznia 2022 r., w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników jednostek podległych Staroście Polickiemu - 153 kB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 lutego 2022 r. na ZAPYTANIE Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 stycznia 2022 r., w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników
jednostek podległych Staroście Polickiemu
- 343 kB (pdf)

 

ZAPYTANIE Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r., w sprawie przebudowy oraz modernizacji ul. Piłsudskiego w Policach - 33 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 22 listopada 2021 r. na ZAPYTANIE pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r., w sprawie przebudowy oraz modernizacji ul. Piłsudskiego w Policach 434 KB (pdf)

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczepień -3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 6 września 2021 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczepień -126 KB (pdf)

 

ZAPYTANIE pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Siedleckiej 2a - 613 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 20 maja 2021 r. na ZAPYTANIE pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2021 r. Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Siedleckiej 2a -251 KB (pdf)

 

ZAPYTANIE pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 kwietnia 2021 r. 34 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 maja 2021 r. na ZAPYTANIE pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 kwietnia 2021 r. 353 KB (pdf)

 

ZAPYTANIE pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zalewania ul. Słonecznej w Wołczkowie - 38 KB (pdf-skan)

Odpowiedź z dnia 16 marca 2021 r. na ZAPYTANIE pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zalewania ul. Słonecznej w Wołczkowie - 434 KB (pdf)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wzrostu liczby ludności w Powiecie Polickim - 74 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 lutego 2021 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wzrostu liczby ludności w Powiecie Polickim - 175 KB (pdf)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 lutego 2020 r.
34,2 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 marca 2020 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 lutego 2020 r. 61,7 kB  (pdf skan)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 lutego 2020 r. 300 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 6 marca 2020 r. na ZAPYTANIA pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 lutego 2020 r.163 kB (pdf skan)

 

ZAPYTANIE pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2020 r. 38,2 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 lutego 2020 r. na ZAPYTANIE pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2020 r. 151 kB (pdf - skan)

 

ZAPYTANIE pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 34,5 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 grudnia 2019 r. na ZAPYTANIE pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 85,9 kB (pdf - skan)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 58,8 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 grudnia 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 58 kB (pdf - skan)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r.  55,6 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 grudnia 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. 85,0 kB (pdf - skan)

 

ZAPYTANIE pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 2 grudnia 2019 r. na ZAPYTANIE pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.(2)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 listopada 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.(1)

ODPOWIEDŹ z dnia 6 listopada 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r. (1)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. (2)

ODPOWIEDŹ z dnia 22 października 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. (2)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. (1)

ODPOWIEDŹ z dnia 22 października 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. (1)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 września 2019 r. (3)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 października 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 27 września 2019r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 września 2019 r. (2)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 października 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 27 września 2019r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 września 2019 r. (1)

ODPOWIEDŹ z dnia 11 października 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 27 września 2019r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 5 lipca 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. (3)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 czerwca 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. (3)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. (2)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 czerwca 2019 r. na ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. (2)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. (1)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 czerwca 2019 r. na zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 14 czerwca 2019 r. na ZAPYTANIE pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Lecha Barańskiego i pana Shivana Fate, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2019 r. na zapytanie pana Lecha Barańskiego i pana Shivana Fate, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2019 r. na zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Lecha Barańskiego i pana Shivana Fate, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 10 kwietnia 2019 r. na zapytanie pana Lecha Barańskiego i pana Shivana Fate, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 10 kwietnia 2019 r. na zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Lecha Barańskiego i pana Shivana Fate, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 26 marca 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 10 kwietnia 2019 r. na zapytanie pana Lecha Barańskiego i pana Shivana Fate, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 26 marca 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 6 marca 2019 r. na zapytanie pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r.

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 lutego 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 7 marca 2019 r. na zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 lutego 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 13 lutego 2019 r.

ODPOWIEDŹ z dnia 1 marca 2019 r. na zapytanie pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 13 lutego 2019 r.

 

ZAPYTANIE pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. (2)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2019 r. na zapytanie pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. (2)

 

ZAPYTANIE pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. 31,6 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2019 r. na zapytanie pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. 195 kB (pdf skan)

 

ZAPYTANIE pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 stycznia 2019 r. 78,2 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2019 r. na zapytanie pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 stycznia 2019 r. 401 kB (pdf skan)

 

ZAPYTANIE pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 stycznia 2019 r. 36,3 kB (pdf skan)

ODPOWIEDŹ_ z dnia 28 stycznia 2019 r. na zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 stycznia 2019 r. 142 kB (pdf skan)

 

 

Zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 stycznia 2019 r. 23,5 kB (pdf skan)

Odpowiedź z dnia 28 stycznia 2019 r. na zapytanie pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 14 stycznia 2019 r. 878 kB (pdf skan)

Drukuj Drukuj Email Email