Remont drogi powiatowej Nr 3924Z Kołbaskowo – Będargowo na odcinku 467m (Projekt Nr RFRD-1/R/52/2023)

Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej Nr 3924Z Kołbaskowo - Będargowo na odcinku 467m” (Projekt Nr RFRD-1/R/52/2023)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 811 886,43 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 405 943 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu.

Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej Nr 3924Z Kołbaskowo - Będargowo na łącznym odcinku 467 m. Odcinki przeznaczone do remontu stanowią dwa najbardziej zdegradowane odcinki drogi wymagające pilnego przywrócenia ich do stanu pierwotnego. Obecnie droga posiada liczne uszkodzenia powierzchniowe, nierówności podłużne i poprzeczne. Pomiędzy remontowanymi odcinkami drogi zlokalizowany jest przejazd kolejowy. W rejonie przejazdu kolejowego znajduje się dostęp do terenów inwestycyjnych Gminy Kołbaskowo - remontowany odcinek drogi prowadzi do nowej lokalizacji zjazdu na ww. tereny inwestycyjne. Wnioskowane zadanie podzielone jest na dwa odcinki. Nawierzchnia odcinka nr 1 w stanie istniejącym wykonana jest z kostki kamiennej oraz mas bitumicznych na końcu odcinka. W ramach zaprojektowanych do wykonania prac planuje się remont nawierzchni ww. drogi poprzez ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych zbrojonych siatką z włókien szklanych i węglowych wraz z robotami towarzyszącymi. Zaplanowano również odtworzenie poboczy.

Efekty projektu.

Zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do miejsc pracy i zamieszkania, szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej, zmniejszenie emisji liniowej szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie zanieczyszczeń podeszczowych i ich negatywnych skutków dla środowiska, ponadto poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy, tym samym zwiększenie ilości potencjalnych miejsc pracy.


Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki


Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 13 grudnia 2023 r. do 13 maja 2024 r.

Drukuj Drukuj Email Email