Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów –
z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/158/2021-22 z dnia 13.12.2021 r. o powierzenie grantu.

Głównym celem projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych
z występowaniem pandemii COVID-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

Powiat Policki w ramach niniejszego grantu objął wsparciem psychologiczno-pedagogicznym uczniów następujących szkół:

 1. Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

 

Dzięki przyznanej dotacji w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

 1. Porady i konsultacje: jedna z indywidualnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. Zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: mające na celu niwelowanie stresu i obciążenia psychicznego spowodowanego izolacją wymuszoną przez pandemię COVID-19,
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: pomoc skierowana do uczniów, którzy muszą nadrobić zaległości z podstawy programowej, powstałe podczas nauki zdalnej wprowadzonej w związku z pandemią COVID-19.

POSTĘP za okres 01.10.2021 r.-31.12.2021 r.

 1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował 91 godzin porad
  i konsultacji oraz 174 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 251 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 13 192,27 zł.
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował 20 godzin porad
  i konsultacji oraz 5 godzin zajęć emocjonalno-społecznych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 15 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 1334,08 zł.

 

POSTĘP za okres 01.01.2022 r.-31.03.2022 r.

 1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował 80 godzin porad
  i konsultacji oraz 170 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 144 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 13 540,39 zł.
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował 15 godzin porad
  i konsultacji oraz 5 godziny zajęć emocjonalno-społecznych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 10 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 54,36 zł.
 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował 104 godziny zajęć emocjonalno-społecznych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 36 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 7 145,96 zł.

 

POSTĘP za okres 01.04.2022 r.-30.06.2022 r.

 1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował 159 godzin porad
  i konsultacji oraz 320 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 220 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 26 430,60 zł.
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował 30 godzin porad
  i konsultacji. Wydatkowano na ten cel 2 652,16 zł.
 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował 148 godzin zajęć emocjonalno-społecznych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło
  4 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 5 169,13 zł.

 

POSTĘP za okres 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował 64 godzin zajęć emocjonalno-społecznych. W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 5 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 13 615,09 zł.

POSTĘP za okres 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

 1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował 194 godzin porad i konsultacji oraz 176 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
  W okresie sprawozdawczym udział rozpoczęło 34 uczniów oraz wydatkowano na ten cel 21 394,51 zł.
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował 73godzin zajęć emocjonalno-społecznych. Wydatkowano na ten cel 5 749,82 zł.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Drukuj Drukuj Email Email