Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno (Projekt Nr RPZP.05.04.00-32-0001/21)

Logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej z opisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

  • oś priorytetowa RPZP.05.00.00. Zrównoważony transport
  • działanie RPZP.05.04.00. Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Celem realizacji projektu jest:

poprawa warunków życia mieszkańców i dostępności do terenów przemysłowych, poprawa funkcjonowania terenów inwestycyjnych. Efektem końcowym projektu jest z kolei przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu. W ramach projektu przebudowany i rozbudowany został 2,5 km odcinek drogi w miejscowości Dołuje oraz na odcinku Dołuje- Stobno. Inwestycja ta była priorytetowa dla lokalnej społeczności pod względem rozwoju spójności sieci komunikacyjnej

Projekt realizowany był w okresie maj - listopad 2023 r.

Wartość inwestycji to kwota 7 564 260,47 zł, a dofinansowanie RPO WZ 3 000 000 zł.

Drukuj Drukuj Email Email