„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” (Projekt Nr RFRD-1/61/2022)

Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” (Projekt Nr RFRD-1/61/2022)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 15 370 051,58 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 302 021,94 zł,

- dotacja z Gminy Dobra 2 400 000,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu.

Dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych oraz jej ujednolicenie z odcinkiem drogi przebiegającym na terenie Miasta Szczecin. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego.

 

Efekty projektu.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem drogi, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę pasów rowerowych oraz budowę węzła przesiadkowego, w tym pętli autobusowej i miejsc postojowych.

 

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy  z Gminą Dobra

 

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 2 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.

Drukuj Drukuj Email Email