Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, ETAP II – m.Stobno (Projekt Nr RFRD-1/81/2023)

Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, ETAP II - m.Stobno” (Projekt Nr RFRD-1/81/2023)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 11 189 341,54 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 004 085,34 zł,

- dotacja z Gminy Kołbaskowo 700 000,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi powiatowej Nr3923Z Szczecin-Warnik na odcinku miejscowości Stobno. Jest to drugi etap realizacji zadania, które realizowane było w latach 2019 r. – 2020 r. m.in. przy udziale środków budżetu państwa. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni drogi powiatowej, wybudowane zostaną chodniki oraz częściowo ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto uregulowana zostanie gospodarka wodami opadowymi wzdłuż pasa drogowego. Inwestycja ta zwiększy wewnętrzną spójność komunikacyjną Powiatu Polickiego poprzez poprawę jakości połączeń powiatowej infrastruktury drogowej z infrastrukturą terenu inwestycyjnego Gminy Kołbaskowo, co przyczyni się do zwiększenia jej potencjału społeczno-gospodarczego.

Efekty projektu.

Zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do miejsc pracy i zamieszkania, szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej, zmniejszenie emisji liniowej szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie zanieczyszczeń podeszczowych i ich negatywnych skutków dla środowiska, ponadto poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy, tym samym zwiększenie ilości potencjalnych miejsc pracy.


Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Gminą Kołbaskowo


Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 29 czerwca 2023 r. do 29 września 2024 r.

 

Drukuj Drukuj Email Email