Opis Powiatu

Powiat policki leży w województwie zachodniopomorskim, położonym w jego północno-zachodniej części, nad rzeką Odrą, Roztoką Odrzańską i Zalewem Szczecińskim. Graniczy ze Szczecinem, powiatami gryfińskim i goleniowskim, a także niemieckimi landami.

Obejmuje tereny czterech przygranicznych gmin położonych na zachód i północ od Szczecina. Patrząc od południa są to: Kołbaskowo, Dobra, Police i Nowe Warpno. Zajmuje obszar 665 kilometrów kwadratowych. To region posiadający wiele zalet inwestycyjnych oraz wspaniałe walory turystyczne i przyrodnicze.

Znaczną część powiatu polickiego stanowią tereny objęte ochroną ze względów przyrodniczych. To obszary Natura 2000, rezerwat Świdwie, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry oraz oczywiście Puszcza Wkrzańska, a dokładniej znacznie mniejsza część tego polskiego kompleksu leśnego. Walory przyrodnicze sprawiają, że powiat policki stawia na turystykę, sport i rekreację. Przykładem może posłużyć koncepcja połączenia szlaków konnych pomiędzy Lubeką i Szczecinem, czy trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego.

Warto przy tym pamiętać, że od momentu włączenia Polski do układu z Schengen granicę można przekraczać w dowolnym miejscu. Dzięki temu turyści przebywający w powiecie polickim mogą odwiedzać również tereny położone po stronie niemieckiej.

Utrzymanie naturalnego środowiska w jak najlepszym stanie jest zaś jednym z najważniejszych zadań dla powiatowego samorządu.

W powiecie polickim dosyć dobrze rozwinięta jest sieć dróg. Przebiega przez niego autostrada A6, łącząca Berlin ze Szczecinem. Drogi o randze powiatowych mają w sumie ponad 200 km. Jest też ponad 500 km traktów krajowych, wojewódzkich i gminnych. Funkcjonuje pięć drogowych przejść granicznych, które można przejechać samochodem: Rosówek - Rosow, Kołbaskowo - Pomellen, Lubieszyn - Linken, Dobieszczyn - Hindersee oraz odtworzone i otwarte w 2011 r. połączenie Warnik - Ladenthin. Są też miejsca takie jak przejścia Pargowo - Neurochlitz i Buk - Blankensee, przeznaczone dla pieszych i rowerzystów.

Drukuj Drukuj Email Email