Przystanek Police (Projekt nr RPZP.07.06.00-32-P002/22)

Logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiat Policki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn. „Przystanek Police” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest interwencyjna i kompleksowa pomoc dla 120 uchodźców w tym dzieci (90K,30M) mająca na celu zwiększenie ich aktywności społecznej w okresie od 15.05.2022 do 31.01.2023 roku. Wspieranie procesu ochrony i integracji wskazanych powyżej osób na terenie powiatu polickiego realizowane będzie na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, doradcy zawodowego, coacha, pedagoga, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/tłumacza, wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zapewnienia asystentów integracyjnych, pracy socjalnej, organizowania
i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja zajęć i warsztatów integracyjnych. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidualny pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Główne zadania realizowane w projekcie:

  1. Diagnoza i wsparcie asystenckie
  2. Wsparcie specjalistyczne

Projekt przyczyni się do załagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencję skierowaną do osób i rodzin, które wymagają wsparcia w danym momencie z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli. Rezultatem projektu będzie wsparcie 120 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 795 000,00 zł, w tym:

  1. Środki wspólnotowe: 675 750,00 zł
  2. Krajowe środki publiczne (budżet państwa): 119 250,00 zł

 

Okres realizacji projektu:

15.05.2022 r. – 31.01.2023 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego realizacji prosimy o kontakt z biurem projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

  1. Szkolna 2, 72-010 Police

e-mail: karolina.tomczyk@pcpr.police.pl

tel.: 91 317 02 28 wew. 300 lub 601-909-650

 

Harmonogram zajęć z języka polskiego - grupa początkująca 308 kB(doc)

Harmonogram zajęć z języka polskiego - grupa kontynuująca 308 kB(doc)

Drukuj Drukuj Email Email