Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (Projekt Nr FDS-1/61/2019)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno – Mierzyn”(Projekt Nr FDS-1/61/2019)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 11 398 932,10 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 6 825 482,00 zł,

- wkład własny 4 573 450,10 zł.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Kołbaskowo.

Efekty projektu

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na o odcinku 2,550 km., budowę przystanków autobusowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, remont i budowę lub przebudowę istniejących zjazdów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej.

Podmiot realizujący projekt

Powiat Policki we współpracy  z Gminą Kołbaskowo.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany od 6 grudnia 2019 r.  do  31 grudnia 2020 r.

Drukuj Drukuj Email Email