Interpelacje

INTERPELACJA pana Zbigniewa Pokrzywińskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie budowy kładki nad strumykiem oraz podestu drewnianego na działce należącej do Gminy Police oraz Powiatu Polickiego. 73 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ na interpelację pana Zbigniewa Pokrzywińskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie budowy kładki nad strumykiem oraz podestu drewnianego na działce należącej do Gminy Police oraz Powiatu Polickiego380 kB (pdf)

INTERPELACJA pana Zbigniewa Pokrzywińskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie kompleksowego odnowienia rejonów skrzyżowań, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych na drogach Powiatu Polickiego, w porozumieniu i współpracą z gminami. 417 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ na interpelację pana Zbigniewa Pokrzywińskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie kompleksowego odnowienia rejonów skrzyżowań, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych na drogach Powiatu Polickiego, w porozumieniu i współpracą z gminami. 253 kB (pdf)

 

INTERPELACJA pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 20 czerwca 2024 r., w sprawie przeglądu i ewentualnej naprawy przepustów technicznych wzdłuż drogi powiatowej Dołuje-Kościno, które ze względu na częste najazdy samochodów ciężarowych zostały uszkodzone. 55 kB (pdf)

Odpowiedź z dnia 1 lipca 2024 r. na interpelację pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie przeglądu i ewentualnej naprawy przepustów technicznych wzdłuż drogi powiatowej Dołuje-Kościno, które ze względu na częste najazdy samochodów ciężarowych zostały uszkodzone. 251 kB (pdf)

 

INTERPELACJA pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 20 czerwca 2024 r., w sprawie wymiany zbitego lustra drogowego prozy drodze powiatowej w Wołczkowie przy ulicy Słonecznej 6.53 kB (pdf)

Odpowiedź z dnia 1 lipca 2024 r. na interpelację pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., wymiany zbitego lustra drogowego prozy drodze powiatowej w Wołczkowie przy ulicy Słonecznej 6 254 kB (pdf)

 

INTERPELACJA pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 20 czerwca 2024 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów na drodze powiatowej Wołczkowo-Bezrzecze (ulica Słoneczna w Wołczkowie)61 kB (pdf)

Odpowiedź z dnia 1 lipca 2024 r. na interpelację pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów na drodze powiatowej Wołczkowo-Bezrzecze (ulica Słoneczna w Wołczkowie). 255 kB (pdf)

 

INTERPELACJA pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 20 czerwca 2024 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia „samosiejek” i wykoszenia poboczy wzdłuż dróg powiatowych (w szczególności drogi: Buk-Łęgi-Rzedziny, Dobra-Wołczkowo, Wołczkowo-Bezrzecze, Dobra-Lubieszyn) oraz sfrezowania pozostawionych pni po usuniętych drzewach na poboczach drogi powiatowej Buk-Łęgi oraz Łęgi-Rzędziny 64 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 1 lipca 2024 r. na interpelacje pana Tomasza Czubary, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia „samosiejek” i wykoszenia poboczy wzdłuż dróg powiatowych (w szczególności drogi: Buk-Łęgi-Rzedziny, Dobra Wołczkowo, Wołczkowo-Bezrzecze, Dobra-Lubieszyn) oraz sfrezowania pozostawionych pni po usuniętych drzewach na poboczach drogi powiatowej Buk-Łęgi oraz Łęgi-Rzędziny. 254 kB (pdf)

 

INTERPELACJA pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie wykonania naprawy chodnika na ul. Piłsudskiego z ul. J. Korczaka. 766 kB (pdf - skan)

Odpowiedź na interpelację pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2024 r., w sprawie wykonania naprawy chodnika na ul. Piłsudskiego z ul. J. Korczaka. 254 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2024 r., w sprawie remontu chodnika na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. J. Korczaka. 3 Mb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2024 r. na INTERPELACJĘ Pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2024 r., w sprawie remontu chodnika na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. J. Korczaka 253 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 10 lipca 2023 r. 5 MB (pdf-skan)

Pismo przekazujące Staroście Polickiemu INTERPELACJĘ Pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 10 lipca 2023 r. 175 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 27 lipca 2023 r. na INTERPELACJĘ Pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 10 lipca 2023 r. 252 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 sierpnia 2023 r., w sprawie naprawy pozapadanych studzienek kanalizacyjnych w ciagu drogi powiatowej nr 3914Z na odcinku od skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania Mścięcino Krzyżówka 196 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 23 sierpnia 2023 r. na INTERPELACJĘ Pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 sierpnia 2023 r., w sprawie naprawy pozapadanych studzienek kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z na odcinku od skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania Mścięcino Krzyżówka 256 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2023 r., w sprawie prośby o budowę chodnika (długość ok. 1 km) pomiędzy Warzymicami a Będargowem 204 kB (skan-pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 września 2023 r. na INTERPELACJĘ Pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2023 r., w sprawie prośby o budowę chodnika (długość ok. 1 km) pomiędzy Warzymicami a Będargowem 253 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 7 sierpnia 2023 r., w sprawie poprawy/naprawienia ubytków nawierzchni dróg powiatowych, znajdujących się w Uniemyślu 345 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 5 września 2023 r. na INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 7 sierpnia 2023 r., w sprawie poprawy/naprawienia ubytków nawierzchni dróg powiatowych, znajdujących się w Uniemyślu 250 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r., w sprawie kiosku zlokalizowanego przy Kaplicy Gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach. 215 kB (skan pdf)

Pismo przekazujące Staroście Polickiemu INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r. 174 kB (pdf)

Pismo przekazujące Burmistrzowi Polic INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r. 126 kB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 20 stycznia 2023 r. na INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r. 58 kB (skan pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 13 lutego 2023 r. na INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 2 stycznia 2023 r. 257 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 sierpnia 2022 r., w sprawie kompleksowego sprawdzenia i naprawienia studzienek - zarówno kanalizacyjnych jak i deszczowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114. 282 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 15 września 2022 r. na INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 sierpnia 2022 r., w sprawie kompleksowego sprawdzenia i naprawienia studzienek 0 zarówno kanalizacyjnych jak i deszczowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114. 255 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 3 lutego 2022 r., w sprawie wysokości poniesionych wydatków na energię w placówkach oświatowych w 2022 r. 320 kB(skan-pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 16 lutego 2022 r. na INTERPELACJĘ Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 3 lutego 2022 r., w sprawie wysokości poniesionych wydatków na energię w placówkach oświatowych w 2022 r. 97 kB (pdf)

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 16 lutego 2022 r. na INTERPELACJĘ Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 3 lutego 2022 r. 140 kB (pdf)

 

INTERPELACJA Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 2 lutego 2022 r., w sprawie skutków finansowych dla planowanych inwestycji i działań pro-inwestycyjnych na terenie Powiatu Polickiego w związku ze zmniejszeniem udziału w podatku PIT i CIT 304 kB(skan-pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 16 lutego 2022 r. na INTERPELACJĘ Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 2 lutego 2022 r., skutków finansowych dla planowanych inwestycji i działań pro-inwestycyjnych na terenie Powiatu Polickiego w związku ze zmniejszeniem udziału w podatku PIT i CIT  404 kB (pdf)


INTERPELACJA Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zabezpieczeń/filtrów jakie stosuje Grupa Azoty przy produkcji nawozów - 40 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 29 listopada 2021 r. na INTERPELACJĘ Pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zabezpieczeń/filtrów jakie stosuje Grupa Azoty przy produkcji nawozów - 113 kB (pdf)

 

INTERPELACJA pana Waldemara Echausta, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 27 września 2021 r. - 52 KB (pdf)

INTERPELACJA Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 24 września 2021 r. - 40 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2021 r. na INTERPELACJĘ Pana Shivana Fate i Pana Lecha Barańskiego, Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 24 września 2021 r. - 260 KB (pdf)

 

INTERPELACJA grupy Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
otworzenia nowoczesnej filii Wydziału Komunikacji i Transportu w 2022 r. na
terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo
85 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 9 lipca 2021 r. na INTERPELACJĘ grupy Radnych Powiatu Polickiego, z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie otworzenia nowoczesnej filii Wydziału Komunikacji i Transportu w 2022 r. na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo 429 KB (pdf)

 

INTERPELACJA pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Kołbaskowo 63 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 lipca 2021 r. na INTERPELACJĘ pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Kołbaskowo 331 KB (pdf)

 

INTERPELACJA pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wsparcia finansowego lub rzeczowego uczestnictwa Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie w etapie ogólnopolskim Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60 kB (skan-pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 9 czerwca 2021 r. na INTERPELACJĘ pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wsparcia finansowego lub rzeczowego uczestnictwa Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie w etapie ogólnopolskim Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 109 kB (pdf)

INTERPELACJA pana Waldemara Echausta, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. 35KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 30 kwietnia 2021 r. na INTERPELACJĘ pana Waldemara Echausta, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. 202 KB (pdf)

INTERPELACJA pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie stanu rzeki Łarpia 178 kB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 kwietnia 2021 r. na INTERPELACJĘ pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 marca 2021 r. w części dotyczącej podjęcia działań w związku ze stanem rzeki Łarpia  209 KB (pdf)

INTERPELACJA pana Janusza Szwyda Radnego Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie naprawy pozapadanych studzienek kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z na odcinku od ul. Asfaltowej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Cisową  30,5 KB(pdf-skan)

Odpowiedź z dnia 10 listopada 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Janusza Szwyda Radnego Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie naprawy pozapadanych studzienek kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z na odcinku od ul. Asfaltowej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Cisową 259 KB (pdf)


INTERPELACJA pani Małgorzaty Siemianowskiej Radnej Powiatu Polickiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany ustawienia sygnalizatora świetlnego przy przejeździe kolejowym w Policach przy ul. Siedleckiej/Tanowskiej/Grunwaldzkiej oraz przesunięciu żółtych barierek wzdłuż ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Tanowską do MOK-u oraz przy przychodni54,9 KB (pdf- skan)

Pismo przekazujące Burmistrzowi Polic INTERPELACJĘ pani Małgorzaty Siemianowskiej Radnej Powiatu Polickiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany ustawienia sygnalizatora świetlnego przy przejeździe kolejowym w Policach przy ul. Siedleckiej/Tanowskiej/Grunwaldzkiej oraz przesunięciu żóltych barierek wzdłuż ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Tanowską do MOK-u oraz przy przychodni   246 KB (pdf)

Pismo przekazujące Polskim Liniom Kolejowym INTERPELACJĘ pani Małgorzaty Siemianowskiej Radnej Powiatu Polickiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany ustawienia sygnalizatora świetlnego przy przejeździe kolejowym w Policach przy ul. Siedleckiej/Tanowskiej/Grunwaldzkiej oraz przesunięciu żóltych barierek wzdłuż ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Tanowską do MOK-u oraz przy przychodni
248 KB (pdf)

INTERPELACJA pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 lipca 2020 r.

26,7 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ_ z dnia 28 lipca 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 lipca 2020 r. 562 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 czerwca 2020 r. 33,4 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 lipca 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 czerwca 2020 r 273 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 15 czerwca 2020 r. 38,9 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 25 czerwca 2020 r. ma INTERPELACJĘ pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 15 czerwca 2020 r.90,5 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r.68,6 kB (pdf - skan)

Pismo przekazujące Burmistrzowi Polic INTERPELACJĘ pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r.
57,2 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 9 czerwca 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r. 54 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r. 34,5 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 2 czerwca 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r. 63,9 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r. 32 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 czerwca 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r. 48,4 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r. 30, 4 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 czerwca 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Dariusza Ostrowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 maja 2020 r.  59,3 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 lutego 2020 r.
38 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 27 lutego 2020 r. na INTERPELACJĘ pana Shivana Fate, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 lutego 2020 r. 63 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 15 stycznia 2020 r.
512 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 listopada 2019 r. 38,3 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 27 listopada 2019 r. na INTERPELACJĘ pani Małgorzaty Siemianowskiej, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 listopada 2019 r. 204 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.pdf 35,9 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 18 listopada 2019 r. na INTERPELACJĘ pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r. 68,2 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r.
40,1 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 18 listopada 2019 r. na INTERPELACJĘ pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 października 2019 r. 59,2 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 października 2019 r. 445 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 listopada 2019 r. na INTERPELACJĘ pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 października 2019 r. 150 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 października 2019 r.
34,7 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 listopada 2019 r. na interpelację pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 października 2019 r. 66,3 kB (pdf - skan)

 

 

INTERPLEACJA pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 sierpnia 2019 r. 26,7 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 września 2019 r. na interpelację pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 sierpnia 2019 r. 188 kB (pdf - skan)

 

INTERPLEACJA pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 sierpnia 2019 r. 30,7 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 września 2019 r. na interpelację pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 sierpnia 2019 r.
118 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2019 r. 792 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 16 lipca 2019 r. na interpelację pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 czerwca 2019 r 84 kB (pdf - skan)

 

INTERPLEACJA pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. 33,8 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 13 czerwca 2019 r. na interpelację pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 maja 2019 r. 104 kB (pdf - skan)

 

ODPOWIEDŹ z dnia 29 marca 2019 r. na interpelację pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 15 marca 2019 r. 81 kB (pdf - skan)

INTERPELACJA pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 15 marca 2019 r.
47,7 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r. 26 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 marca 2019 r. na interpelację pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r. 169 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 lutego 2019 r.
30,1 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2019 r. na interpelację pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 lutego 2019 r. 176 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Marty Grędy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 stycznia 2019 r. 41,1 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 lutego 2019 r. na interpelację pani Marta Gręda, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 stycznia 2019 r. 66,2 kB (pdf-skan)

 

INTERPELACJA pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. 41,5 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 15 lutego 2019 r. na interpelację pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. 65,8 kB (pdf - skan)

 

INTERPELACJA pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 stycznia 2019 r. 32,3 kB (pdf - skan)

ODPOWIEDŹ_ z dnia 12 lutego 2019 r. na interpelację pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 30 stycznia 2019 r. 67,5 kB (pdf - skan)

Drukuj Drukuj Email Email