Prawo dot. Konsultacji

Uchwała Nr XLI/287/2006 Rady Powiatu w Policach z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Polickiego

Do pobrania: Uchwała Rady Powiatu w Policach Nr XLI 287 2006

Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Do pobrania: Uchwała Rady Powiatu w Policach Nr XIV 113 2015

Drukuj Drukuj Email Email