Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – Wsparcie Integracji Międzypokoleniowej

Biało-czerwona flaga Rzeczypospolirtej Polskiej oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej biały orzeł w koronie na czerwonym tle Logo Ministerstwa Edukacji i Naukitablica informacyjna dofinansowanie ze środków bużetu Państwa

Finansowanie

Budżet Państwa

Nazwa zadania

MŁODZI WOLONTARIUSZE Z SENIORAMI I DLA SENIORÓW

Nazwa programu

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej (Numer oferty MCE/2022/228)

Wartość finansowania wynosi

200.000,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi

200.000,00 zł

Wnioskodawca

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”
72-010 Police ul. Kresowa 5/1/12, KRS – 0000224754

logo Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Partnerzy Projektu:

 

powiat policki herb z napisem         logo Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek"

Termin realizacji projektu

 10.11-31.12.2022 r.

 

Główny cel projektu

Budowanie integracji międzypokoleniowej pomiędzy seniorami (podopiecznymi Szczecińskiego Stowarzyszenia "Złoty Wiek" przebywającymi w jednej z 4 prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek, tj. Dziennego Domu Senior Plus, Dom Pomocy Społecznej "Złotej Wiek", Podgrodzki Dom Seniora, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi), a młodymi wolontariuszami działającymi w jednej z 3 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki (tj. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach), przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym wnioskodawcy, tj. STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS".

Proces budowania integracji pokoleniowej będzie realizowany w toku następujących działań głównych w projekcie:

  • integracyjnych warsztatów rękodzieła,
  • weekendowych spotkań integracyjnych w Podgrodzkim Domu Seniora (placówce opieki całodobowej),
  • integracyjnego wyjazdu,
  • integracyjnych spotkań z kulturą,
  • mikołajkowych spotkań z seniorami,
  • wigilijnych spotkań w każdej z 3 placówek senioralnych.

Drukuj Drukuj Email Email