Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra (Projekt Nr FDS-1/95/2020)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra"(Projekt Nr FDS-1/95/2020)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 782 801,20 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 391 401 zł,

- wkład własny 2 391 401 zł.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobra.

Efekty projektu

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem remont zdegradowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku od granicy administracyjnej Powiatu Polickiego (miejscowość Wołczkowo) do miejscowości Dobra, tj. o odcinku 4,130 km.

Podmiot realizujący projekt

Powiat Policki we współpracy  z Gminą Dobra.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany od 29 lipca 2020 r.  do  30 listopada 2020 r.

Drukuj Drukuj Email Email