Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra (Projekt Nr FDS-1/95/2020)

Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra" (Projekt Nr FDS-1/95/2020)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 470 544 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 735 272  zł,

- wkład własny 1 735 272  zł.

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobra.

Efekty projektu

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem remont zdegradowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku od granicy administracyjnej Powiatu Polickiego (miejscowość Wołczkowo) do miejscowości Dobra, tj. o odcinku 4,130 km.

Podmiot realizujący projekt

Powiat Policki we współpracy  z Gminą Dobra.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany od 29 lipca 2020 r. do 9 grudnia 2020 r.

Drukuj Drukuj Email Email