„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” (Projekt nr 01/2021/4596/PolskiLad)

Biało-czerwona flaga Rzeczypospolirtej Polskiej oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej biały orzeł w koronie na czerwonym tle logo Polskiego Ładu        

 

DOFINANSOWANO Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” (Projekt nr 01/2021/4596/PolskiLad)

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 15 370 051,58 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych 8 550 000,00 zł,

- dotacja z Gminy Dobra 2 400 000,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu:

Dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych oraz jej ujednolicenie z odcinkiem drogi przebiegającym na terenie Miasta Szczecin. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego.

Efekty projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem drogi, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę pasów rowerowych oraz budowę węzła przesiadkowego, w tym pętli autobusowej i miejsc postojowych.

 

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy  z Gminą Dobra

 

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 2 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.

Drukuj Drukuj Email Email