Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach (projekt Nr Edycja8/2023/1101/PolskiLad)

Biało-czerwona flaga Rzeczypospolirtej Polskiej oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej biały orzeł w koronie na czerwonym tle     logo Polskiego Ładu

 

DOFINANSOWANO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 419 361,56 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu:

Przedmiotem zadania jest rozbudowa dwóch dróg powiatowych - ul. Cisowej i ul. Nadbrzeżnej w Policach, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny, a polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni wraz z rozbudową i budową ciągów pieszych, zjazdów, skrzyżowań z drogami innych kategorii, zatok autobusowych oraz pozostałego zagospodarowania pasa drogowego dotyczącego m.in. odwodnienia jezdni, oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z elementami infrastruktury technicznej niezwiązanej z ruchem drogowym. Odcinek drogi podlegający rozbudowie w większości zlokalizowany jest na terenach zabudowy jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Police. Tereny przeznaczone pod inwestycję są terenami zurbanizowanymi i stanowią drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych, zakładów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w północnych dzielnicach Szczecina. Droga ta stanowi połączenie alternatywne dla ul. Przęsocińskiej umożliwiając bezpośredni dojazd do zakładów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż zachodnich nabrzeży rzeki Odry. W ramach inwestycji przewiduje się również pozyskanie nowych terenów pod infrastrukturę drogową związanych głównie z przebudową istniejących skrzyżowań, korektą łuków poziomych, budową nowych ciągów pieszych, a także regulacją pasa drogowego.
Początek rozbudowy przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Asfaltowa dowiązując się do istniejącego usytuowania skrzyżowania. Koniec rozbudowy ustalono na granicy administracyjnej miasta Police i miasta Szczecin. Inwestycją objęty zostanie odcinek o długości 1 153,63 m. Realizacja ww. zadania wpłynie pozytywnie na dostępność firm nie tylko znajdujących się bezpośrednio wzdłuż drogi, ale również innych, związanych profilem działalności z Morskim Portem w Policach, ZCH Police oraz z budowaną farbryką polimerów Polyolefins S.A. Inwestycja drogowa wpłynie również na rozwój infrastruktury logistycznej wspierający dywersyfikację kierunków dostaw LPG do Polski.

 

Efekty projektu:

Zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do miejsc pracy i zamieszkania, szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej, zmniejszenie emisji liniowej szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie zanieczyszczeń podeszczowych i ich negatywnych skutków dla środowiska, ponadto poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy, tym samym zwiększenie ilości potencjalnych miejsc pracy.

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki

 

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany od 13 grudnia 2023 r. do 13 grudnia 2024 r.

 

 

Drukuj Drukuj Email Email