Oferta Edukacyjna Powiatu Polickiego

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Siedlecka 6, 72-010 Police
tel. 91 42 41 306
fax: 91 31 76 162

SZKOŁA BRANŻOWA

 Proponowane kierunki kształcenia

LICEUM

Proponowane kierunki:

 • Ogólny z dodatkowymi zajęciami wojskowymi
 • Ogólny z dodatkowymi zajęciami pożarniczymi
 • Ogólny z dodatkowymi zajęciami policyjnymi
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Oddziały sportowe – piłka nożna
 • Medyczny
 • Dwujęzyczny z językiem angielskim lub niemieckim jako drugim językiem nauczania
 • Ogólny z rozszerzonym językiem obcym

TECHNIKUM

Proponowane kierunki kształcenia:

 • Technik technologii chemicznej
 • Technik hotelarstwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik elektryk

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach


Korczaka 45, 72-010 Police
tel. 91 506 52 20
sekretariat@soswdnr.pl 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunek ogólny z dodatkowymi zajęciami dziennikarsko-fotograficznymi.

Proces edukacyjny na tym etapie kształcenia odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Dydaktyczno – Wychowawczo – Rehabilitacyjne uwzględniające możliwości psychofizyczne, potrzeby i zainteresowania danego ucznia.

Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt audiowizualny. Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne pracownie językowe, komputerowe i biologiczno – chemiczne.

SZKOŁA POLICEALNA

Absolwent liceum ogólnokształcącego może kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Policealnej w zawodzie technik administracji lub technik archiwista. Szkoła nie wymaga od kandydatów świadectwa dojrzałości, ponieważ podstawą do przyjęcia jest świadectwo ukończenia liceum.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Szkoła obejmuje trzyletni cykl nauczania i przeznaczona jest dla młodzieży w normie intelektualnej oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

Szkoła przygotowuje absolwentów do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kształcimy w zawodach:

 • FOTOGRAF
 • KUCHARZ
 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
 • KRAWIEC

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie


Leśna 91, 72-004 Tanowo
tel./fax 91 31 26 612
sekretariat@soswtanowo.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku od 7 do 24 roku życia.

Aktualnie w Ośrodku działają:

 1. szkoła podstawowa specjalna
 2. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

W placówce zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój dostosowany do jego możliwości. Dla każdego wychowanka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas licznych zajęć pozalekcyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy


Wkrzańska 10, 72-020 Trzebież
tel./fax 91 31 28 351
info@mowtrzebiez.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach

Kresowa 5, 72-010 Police
tel. 570 804 110
e-mail: ckziu@policki.pl

To placówka otwarta na potrzeby młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim pracodawców. Stwarza ona nowe możliwości kształcenia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

W roku szkolnym 2022/2023 w CKZiU rozpoczęły się kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) w zawodzie elektryk (kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) oraz technik elektryk (kwalifikacja ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych). Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przy ul. Siedleckiej 6.

 

Drukuj Drukuj Email Email