NZOZ-y

PRZYCHODNIE RODZINNE

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

I. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka. W przypadkach uzasadnionych medycznie pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada udzielana jest w terminie uzgodnionym między lekarzem a pacjentem. Przyjęcie w umówionym terminie dotyczy także kontynuacji leczenia oraz sytuacji, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem rodzinnym nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej.

II. Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

III.  Wykaz przychodni rodzinnych  na terenie powiatu polickiego.

1. Bezrzecze, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej ,,Szafera”Górna 18 b, tel 91 818 20 10, 663 939 553 (recepty)
2. Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Graniczna 24a, 91 311 33 01, 530 569 000
3. Dołuje, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej ,,Salus", Daniela 32, 91 311 88 19, 673 494 030
4. Mierzyn, Centrum Medyczne Agmed, Grafitowa 4, 91 483 38 08, 91 434 76 96
5. Nowe Warpno, ZOZ Lekarz Rodzinny, Welletów 18, 91 424 14 68
6. Police, ,,Medika" Usługi Medyczne Sp. z o.o.,Kuźnicka 1, 91 884 88 88, 91 884 88 00, 91 884 88 11, 91 884 88 12, 91 884 88 13
7. Police, ,,Medika" Usługi Medyczne Sp. z o.o., Wyszyńskiego 29 A, 91 312 88 60
8. Police, ZOZ ,,Consulta", Chodkiewicza 11, 91 317 72 15, 53 175 15 97
9. Police, Polvita Sp. z o.o., Siedlecka 2a, rejestracja ogólna 91 333 99 55, 882 639 442, rejestracja dziecięca 91 333 99 44, 91 312 83 10
10.Police, Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Józefa Piłsudskiego 6, 511 789 611; 727 484 848 (Internista); 792 704 616 (Pediatra)
11. Police, NZOZ „Almed", Dworcowa 7, 91 317 60 86
12. Przecław, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej ,,Salus", Przecław 58, 91 311 63 59
13. Przecław, Akademia Zdrowia Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C. 58, 91 311 62 53, 514 779 587
14. Tanowo, NZOZ „Almed", Policka 4, 91 312 66 85
15. Trzebież, NZOZ Zbysław Adamczuk, Kościuszki 15, 91 312 82 13

IV. Usługa nocnej i świątecznej pomocy medycznej na terenie powiatu polickiego.

Usługa nocnej i świątecznej pomocy medycznej na terenie Powiatu Polickiego świadczona jest przez firmę MEDIKLINIKA S. z o.o. przy ul. Józefa Piłsudskiego 6 lokal nr. 7 w Policach, tel. 500 204 590

Pomoc medyczną w przypadkach nagłych zachorowań można uzyskać w godzinach:
- 18.00 - 8.00 w dni powszednie
- całodobowo przez całą sobotę i niedzielę oraz we wszystkie dni świąteczne i wolne od pracy

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Podczas dyżuru przyjmuje lekarz internista oraz lekarz pediatra.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać:

  • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu;
  • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

  1. Zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością).
  2. Infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku.
  3. Bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych.
  4. Bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych.
  5. Biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.
  6. Nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
  7. Zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Drukuj Drukuj Email Email