Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego(Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18)

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego    Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza Zachodniego Flaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.

 

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego to zintegrowany system teleinformatyczny bazujący na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i tematyczne zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym, stanowi również platformę dedykowaną do świadczenia e-usług administracji samorządowej udostępnianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Umożliwia on użytkownikom dostęp do danych przestrzennych online z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki RIIP WZ mogą Państwo realizować swoje sprawy drogą elektroniczną w szybki i bezpieczny sposób, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Udostępniony Państwu system rozwija i unowocześnienia usługi świadczone drogą elektroniczną przez administrację samorządową województwa zachodniopomorskiego.

Korzystanie przez Państwa z udostępnionego rozwiązania umożliwia realizację Państwa potrzeby kontaktu z urzędem różnymi kanałami, niezależnie od miejsca przebywania (wystarczy dostęp do sieci Internet) i wykorzystywanej technologii (sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne).

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej zapewnia:

 • poprawę jakości życia obywateli poprzez umożliwienie rozwiązywania spraw drogą elektroniczną;
 • dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach mapowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego bez konieczności wychodzenia z domu;
 • szybszą obsługę spraw administracyjnych
 • usprawnienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego;
 • usprawnienie realizacji spraw administracyjnych poprzez szybszy dostęp do informacji niezbędnych do podjęcia stosownej decyzji bądź realizacji usługi;
 • zdalną realizację spraw związanych z geodezją i kartografią, środowiskiem oraz jego ochroną, w tym podgląd oraz dostęp do danych przestrzennych dziedzinowo związanych z gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego, parkami krajobrazowymi oraz ewidencją nieruchomości będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (nr: RPZP.09.10.00-32-0001/18) finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 i jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie z  21 jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.

Na mocy zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przedmiotowego projektu w partnerstwie tym uczestniczą:

 1. Województwo Zachodniopomorskie – Partner wiodący
 2. Powiat Białogardzki
 3. Powiat Choszczeński
 4. Powiat Drawski
 5. Powiat Goleniowski
 6. Powiat Gryficki
 7. Powiat Gryfiński
 8. Powiat Kamieński
 9. Powiat Kołobrzeski
 10. Powiat Koszaliński
 11. Powiat Łobeski
 12. Powiat Myśliborski
 13. Powiat Policki
 14. Powiat Pyrzycki
 15. Powiat Sławieński
 16. Powiat Stargardzki
 17. Powiat Szczecinecki
 18. Powiat Świdwiński
 19. Powiat Wałecki
 20. Gmina Miasto Koszalin
 21. Gmina Miasto Szczecin
 22. Gmina Miasto Świnoujście

Zgodnie z decyzją o dofinansowanie, podział środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie projektu RIIP WZ  stanowi:

 • Dofinansowanie ze środków finansowych EFRR: 49 886 245,81 zł
 • Dofinansowanie ze środków finansowych Budżetu Państwa: 5 868 970,09 zł
 • Środki finansowe stanowiące wkład własny: 2 934 485,06 zł

a łączna wartość realizacji wynosi 58 689 700,96 zł.

Głównymi elementami wdrożonego projektu są:

 • cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
 • stworzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych oraz świadczenie e-usług publicznych;
 • dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego funkcjonowanie Systemu RIIP WZ na poszczególnych węzłach tj. wojewódzkim, powiatowym.

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

Najlepszy w Polsce system informacji przestrzennej już działa

Mapy zachodniopomorskiego-online

 

Drukuj Drukuj Email Email