Wykaz Organizacji

Starosta Policki prowadzi EWIDENCJE i WYKAZY poszczególnych form organizacji pozarządowych - Wykazy i ewidencje organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego

Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych działających w formie:

1) fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego o informacje aktualizacyjne w zakresie nazwy, składu władz oraz danych teleadresowych;

2) stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych, posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego o dokonywanie zmian w ewidencji prowadzonej przez Starostę Polickiego.

Zmiana danych w ewidencji wynika z przepisów prawa i jest obowiązkiem organizacji (patrz § 8 ust 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r.Nr 243, poz. 1449) i § 40b ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Druk wniosku o wpis do ewidencji oraz o dokonanie zmian w ewidencji - plik do  pobrania 

Wnioski o wpis oraz dokonanie zmiany w ewidencji prowadzonej przez Starostę Polickiego oraz informacje w zakresie uaktualniania danych można składać pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 23) lub bezpośrednio w wydziale, o którym mowa powyżej (parter, pokój nr 21), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godziny 7.30 do 15.00.

Drukuj Drukuj Email Email