- Powiat Policki - https://policki.pl -

Wnioski

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 kwietnia 2022 r., w sprawie budynku nr 11K położonego na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie stanowiącego własność Skarbu Państwa [1] 256kb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2022 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 kwietnia 2022 r., w sprawie budynku nr 11K położonego na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie stanowiącego własność Skarbu Państwa [2] 298KB (pdf)

 

WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 1 lutego 2022 r., w sprawie prośby o zlecenie rzeczowego przeglądu drzewostanu rosnącego w bliskiej odległości drogi powiatowej biegnącej pomiędzy miejscowościami Buk-Łęgi-Stolec-Lubieszyn na terenie gminy Dobra [3]403 kB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 lutego 2022 r. na WNIOSEK Pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 1 lutego 2022 r., w sprawie prośby o zlecenie rzeczowego przeglądu drzewostanu rosnącego w bliskiej odległości drogi powiatowej biegnącej pomiędzy miejscowościami Buk-Łęgi-Stolec-Lubieszyn na terenie gminy Dobra [4]259 kB (pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3922Z w Mierzynie [5] -340 KB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 28 grudnia 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3922Z w Mierzynie [6]  – 259 KB(pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r.,w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogo powiatowej  wzdłuż drogi powiatowej Stobno-Dołuje [7]  -282 KB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 4 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 października 2021 r.,w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogo powiatowej  wzdłuż drogi powiatowej Stobno-Dołuje [8] – 263 KB(pdf)

 

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 listopada 2021 r., w sprawie drogi powiatowej Dołuje -Wąwelnica  [9]4KB (PDF-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 15 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 listopada 2021 r., w sprawie drogi powiatowej Dołuje-Wąwelnica [10]– 262 KB(pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 października 2021 r., w sprawie warsztatów profilaktyki raka piersi [11] – 4 MB (pdf – skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 3 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 października 2021 r., w sprawie warsztatów profilaktyki raka piersi [12]– 86 KB (pdf)

WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 października 2021 r. [13] – 6MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 2 listopada 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 października 2021 r. [14] – 267KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 września 2021 r. [15]– 44 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 października 2021 r. na WNIOSEK Pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 września 2021 r. [16]– 309 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wyjaśnienia uchwał Zarządu Powiatu w Policach  [17]– 3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wyjaśnienia uchwał Zarządu Powiatu w Policach [18]– 306 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zapadniętych studzienek w miejscowości Dobra na ul. Granicznej [19]– 3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zapadniętych studzienek w miejscowości Dobra na ul. Granicznej [20]– 266 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczepień w Powiecie Polickim [21]-3 MB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 6 września 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 27 sierpnia 2021 r. [22]– 2 MB (pdf)

 

WNIOSEK pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 marca 2021 r. [23] 63 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 kwietnia 2021 r. na WNIOSEK pani Jolanty Toboły, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 marca 2021 r. [24] 94 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. [25] 36KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 26 kwietnia 2021 r. [26] 260 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odprowadzania nadmiaru wód opadowych z ul. Bociana w Dołujach [27] 3MB(pdf-skan)

Pismo przekazujące Wójtowi Gminy Dobra WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie odprowadzania nadmairu wód opadowych z ul. Bociana w Dołujach [28] 255KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu prac interwencyjnych na drogach powiatowych [29] 37 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 17 marca 2021 r. na WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie harmonogramu prac interwencyjnych na drogach powiatowych [30] 263 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie informacji kiedy będzie naprawiona droga powiatowa Mierzyn-Stobno na wysokości os. Pod Lipami (4) [31] 474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie informacji kiedy będą wykonane prace interwencyjne na drogach powiatowych: ul. Górnej i ul. Koralowej w Bezrzeczu, Stobno-Dołuje wraz z ul. Daniela w Dołujach, Kościno-Dołuje (3) [32]474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie złego stanu drogi powiatowej Łęgi-Buk oraz informacji kiedy planowany jest remont drogi i prace interwencyjne (2) [33]474 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z pracami interwencyjnymi na drogach powiatowych (1) [34]474 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 marca 2021 r. na WNIOSKI pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia odpowiednio 21 i 23 oraz 24 lutego 2021 r. w sprawie remontów cząstkowych na drogach powiatowych [35]331 KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika na drodze powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno [36]  257 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 21 stycznia 2021 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 12 stycznia 2021 r. [37]w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika na drodze powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno [36] 187 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu [38]201 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 14 stycznia 2021 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu [39]369 KB (pdf)

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia terminu głosowania nad uchwałą budżetową Powiatu Polickiego na 2021 rok [40] 38,5 KB (pdf)

Odpowiedź z dnia 4 grudnia 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia terminu głosowania nad uchwałą budżetową Powiatu Polickiego na 2021 rok [41]176 KB (pdf)

Pismo Polskich Linii Kolejowych z dnia 23 listopada [42]2020 r. w sprawie corocznych przeglądów obiektów budowlanych  [42] 27 KB (pdf)

Pismo Starosty Polickiego z dnia 10 grudnia 2020 r. przekazujące pismo Polskich Linii Kolejowych z dnia 23 listopada 2020 r. [43]  71,5 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ponownego otworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo. [44] 94,3 KB (pdf)

Odpowiedź z dnia 11 grudnia 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ponownego otworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo [45] 360 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 [46]r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii w roku 2021 [46]819 KB (pdf)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 listopada 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii w roku 2021 [47]355KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeniesienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu do Gminy Dobra do Lubieszyna [48]81,6 KB (pdf -skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 12 października 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeniesienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu do Gminy Dobra do Lubieszyna [49]369KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (2)  w sprawie podjęcia działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno pominięty odcinek ul. Daniela od skrzyżowania DK 10 oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku Stobno [50]31,3 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2020 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (2) w sprawie podjęcia działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno pominięty odcinek ul. Daniela od skrzyżowania DK 10 oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku Stobno [51]177 KB (pdf)

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (1) w sprawie podjęcia działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej NR 3922Z w Mierzynie ul. Długa/Welecka oraz naniesienia oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36 [52]41,8 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 7 października 2020 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego Radnego Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2020 r. (1) w sprawie podjęcia działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej NR 3922Z w Mierzynie ul. Długa/Welecka oraz naniesienia oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36 [53]178 KB (pdf)

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zamontowania w Mierzynie ul Długa barierek na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mierzynie do skrzyżowania ze światłami ul.Welecka/Długa/Topolowa [54]47,9 KB(pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 8 października 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak Radnej Powiatu Polickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zamontowania w Mierzynie ul Długa barierek na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mierzynie do skrzyżowania ze światłami ul.Welecka/Długa/Topolowa [55]244 KB (pdf)

WNIOSEK pani Jolanty Toboły Radnej Powiatu Polickiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opracowania aneksu do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który będzie uwzględniał sytuacje wyjątkowe [56]

ODPOWIEDŹ z dnia 24 września 2020 r. na wniosek pani Jolanty Toboły Radnej Powiatu Polickiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opracowania aneksu do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który będzie uwzględniał sytuacje wyjątkowe [57]126KB (pdf)

WNIOSEK pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r. [58]35,6 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 31 sierpnia 2020 r. na wniosek pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r. [59]96,3 KB (pdf- skan)

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2020 r. [60]53,7 Kb (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 18 czerwca 2020 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2020 r. [61]103 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 maja 2020 r. [62]133 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 4 czerwca 2020 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 19 maja 2020 r. [63]108 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2020 r. [64]21,9 KB (pdf-skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 29 maja 2020 r. na wniosek pana Janusza Szwyda, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 14 maja 2020 r. [65]119 KB (pdf-skan)

WNIOSEK pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. [66]37,3 KB (pdf- skan)

ODPOWIEDŹ z dnia 10 marca 2020 r. na wniosek pana Cezarego Arciszewskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. [67]

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. [68]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 marca 2020 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 lutego 2020 r. [69]

 

WNIOSEK pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. [70]

ODPOWIEDŹ z dnia 20 grudnia 2019 r. na wniosek pana Lecha Barańskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 22 listopada 2019 r. [71]

 

WNIOSEK pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. [72]

ODPOWIEDŹ z dnia 24 października 2019 r. na wniosek pana Dariusza Podhajnego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 października 2019 r. [73]

 

WNIOSEK pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2019 r. [74]

ODPOWIEDŹ z dnia 16 października 2019 r. na wniosek pana Albina Majkowskiego, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 30 września 2019 r. [75]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 18 września 2019 r. [76]

ODPOWIEDŹ z dnia 19 września 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 18 września 2019 r. [77]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 sierpnia 2019 r. [78]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 września 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 28 sierpnia 2019 r. [79]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2019 r. [80]

ODPOWIEDŹ z dnia 21 czerwca 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 5 czerwca 2019 r.

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r. [81]

ODPOWIEDŹ z dnia 10 maja 2019 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 kwietnia 2019 r. [82]

ODPOWIEDŹ z dnia 18 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 9 kwietnia 2019 r. [83]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. (2) [84]

ODPOWIEDŹ z dnia 16 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. (2) [85]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. (1) [86]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. [87]

 

WNIOSEK pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. [88]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 29 marca 2019 r. [89]

 

WNIOSEK pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r. [90]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 kwietnia 2019 r. na wniosek pani Izabeli Wesołowskiej-Kośmider, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 28 marca 2019 r. [91]

 

ODPOWIEDŹ z dnia 6 marca 2019 r. na wniosek pani Marty Grędy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 22 lutego 2019 r. [92]

 

ODPOWIEDŹ z dnia 15 lutego 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 31 stycznia 2019 r. [93]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (2) [94]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 stycznia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (2) [95]

 

WNIOSEK pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (1) [96]

ODPOWIEDŹ z dnia 11 stycznia 2019 r. na wniosek pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (1) [97]

zapytanie z dnia 11 stycznia 2019 r. do Wójta Gminy Dobra w sprawie WNIOSKU pana Jacka Fabisiaka, Radnego Powiatu Polickiego, z dnia 29 grudnia 2018 r. (1) [98]

 

WNIOSEK pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 grudnia 2018 r. [99]

ODPOWIEDŹ z dnia 31 grudnia 2018 r. na wniosek pani Anety Rejczyk-Matysiak, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 21 grudnia 2018 r. [100]

Print Friendly, PDF & Email [101]