XXX sesja Rady Powiatu w Policach

29 maja 2017

26 maja odbyła się XXX sesja Rady Powiatu w Policach. 

Powiatowi radni podjęli między innymi uchwałę zmieniającą budżet Powiatu Polickiego i udzielili pomocy finansowej Gminie Police. 

Rozpatrzono także skargę dotyczącą działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach. Powiatowi radni zapoznali się również z dokumentem "Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Polickim" i zapoznali się ze "Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku".

Zapoznano się także z "Informacją z zakresu rozwoju i promocji Powiatu Polickiego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r." i "Informacją o realizacji zadań Powiatu Polickiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r."

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Regionu w Policach poinformował o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie 1 maja 2016r. - 30 kwietnia 2017r.

Porządek obrad

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email