- Powiat Policki - https://policki.pl -

XXX sesja Rady Powiatu w Policach

26 maja odbyła się XXX sesja Rady Powiatu w Policach. 

Powiatowi radni podjęli między innymi uchwałę zmieniającą budżet Powiatu Polickiego i udzielili pomocy finansowej Gminie Police. 

Rozpatrzono także skargę dotyczącą działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach. Powiatowi radni zapoznali się również z dokumentem „Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Polickim” i zapoznali się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku”.

Zapoznano się także z „Informacją z zakresu rozwoju i promocji Powiatu Polickiego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.” i „Informacją o realizacji zadań Powiatu Polickiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.”

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Regionu w Policach poinformował o działaniach podejmowanych przez Radę w okresie 1 maja 2016r. – 30 kwietnia 2017r.

Porządek obrad [1]

Fotogaleria [2]

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook’u —> PROFIL [3]

Print Friendly, PDF & Email [4]