Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej 30 000 Euro

5 sierpnia 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2, ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE  O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 OOO EURO NA:

„Realizację robót budowlanych polegających na remoncie i dociepleniu elewacji budynku położonego w Policach przy ul. Szkolnej 2".

Więcej informacji - http://bip.pcpr.police.pl/index.php?id=469&id2=463

Drukuj Drukuj Email Email