- Powiat Policki - https://policki.pl -

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej 30 000 Euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2, ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE  O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 OOO EURO NA:

„Realizację robót budowlanych polegających na remoncie i dociepleniu elewacji budynku położonego w Policach przy ul. Szkolnej 2″.

Więcej informacji – http://bip.pcpr.police.pl/index.php?id=469&id2=463 [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]