Konkurs Ekolaury PIE 2020

13 lipca 2020

Szanowni Państwo,
Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji Konkursu Ekolaury PIE 2020 został przedłużony.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2020 r.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Ministestwo Środowiska, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019 r., w kategoriach:

Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Ekoprodukt, zielone technologie
Edukacja ekologiczna
Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
Energooszczędność, efektywność energetyczna
Czystsza Produkcja
Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2020" - do dnia 31 lipca 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).


Formularz zgłoszeniowy do Konkursu - plik do pobrania

Regulamin Konkursu - plik do pobrania

Zaproszenie do Konkursu - plik do pobrania

Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html

Drukuj Drukuj Email Email