„Zręczne Ręce – praca w drewnie”

15 czerwca 2020

Zdjęcie przedstawia pracownię w SOSW nr 1 w Policach

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Celem Projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, które zwiększają szanse na zatrudnienie, podnoszą jakość bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego, wspierają rozwój doradztwa zawodowego i ułatwiają dostęp do informacji edukacyjno-zawodowej w Powiecie Polickim.

Dzięki pozyskanym środkom pracownia stolarska znajdująca się na terenie SOSW Nr 1 DNR w Policach została wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, tj.: dokumentacje konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmów; połączenia stolarskie, łączniki, okucia i akcesoria, modele podzespołów oraz wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, rysunki złożeniowe i wykonawcze wyrobów stolarskich, dokumentacje techniczne maszyn i podzespołów, stanowiska kreślarskie, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, obróbki hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montażowych, przyrządy i uchwyty obróbkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn i urządzeń, instalację sprężonego powietrza, instalację odwiórowywania, oprzyrządowanie obróbkowe, narzędzia i urządzenia montażowe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, oprzyrządowanie, obrabiarki i urządzenia.

W pracowni, w ramach Projektu, odbywają się zajęcia „Zręczne Ręce – praca w drewnie”. Zajęcia mają charakter terapii zajęciowej dla uczniów Ośrodka i polegają na wytwarzaniu prostych wyrobów stolarskich. Uczestnicy zapoznają się i nabywają umiejętności w pracy z różnorodnymi maszynami, urządzeniami i narzędziami stolarskimi. Podczas zajęć wyrabiają w sobie nawyki estetyczne oraz bardzo ważną w tej pracy dokładność. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w tej pracowni ma na celu ukazanie możliwości podjęcia pracy i przygotowania do prostych prac stolarskich. Ponadto, celem jest także uzmysłowienie uczestnikom przydatności ich pracy, podniesienie samooceny, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości oraz kształcenie umiejętności współpracy z grupą.

Logotypy unijne oraz Pomorza Zachodniego

Drukuj Drukuj Email Email