Kolejny etap realizacji projektów edukacyjnych

15 czerwca 2020

Obrazek przedstawia nowoczesną pracownię komputerową

Projekt „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”, którego całkowita wartość wynosi 6 924 816,11 zł, realizowany jest obecnie przez Powiat Policki.

W Projekcie wsparciem objęto uczniów i nauczycieli z placówek edukacyjnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Ze wsparcia w postaci kursów, szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych skorzystało już 103 nauczycieli, natomiast z zajęć dodatkowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wycieczek naukowych, stypendiów i zajęć wyrównawczych umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem skorzystało 607 uczniów.

W ramach Projektu dofinansowano zakup wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni i sal, w tym m.in.: w SOSW Nr 1 dla DNR w Policach powstała „Sala doświadczania świata – Raj dla zmysłów” to miejsce, w którym świat jest przyjazny dziecku i proponuje polisensoryczne doznania. Gdzie rzeczywistość jest przestrzenią stymulującą zmysły, w której można poczuć, dotknąć, doświadczać i eksperymentować. Uczeń wchodzi w interakcje i uruchamia wyobraźnię. Planuje i inicjuje grę świateł, iluminacji obrazów, ruch światłowodów, kaskadę wody i dźwięków. W chwili wytchnienia relaksuje się na łóżku wodnym, w kąciku lustrzanym bądź na kolorowych matach terapeutycznych.

Alternatywą fajnej zabawy jest też możliwość zastosowania urządzeń wytwarzających dym, bańki mydlane, światła fluorescencyjne i akustyczna tablica manipulacyjna, nowoczesna pracownia do nauki języków obcych, która wyposażona jest w zestaw 10 stanowisk uczniowskich z wbudowanymi wysokiej jakości słuchawkami z mikrofonem, sterowanymi z monitora dotykowego.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nauczyciel może dostosować tempo pracy do możliwości uczniów dzieląc ich na dowolnie konfigurowane grupy. Uczniowie równocześnie mogą realizować własne programy językowe. Pracownia została wyposażona w biurko nauczycielskie z 21-calowym monitorem dotykowym FULL HD wbudowanym do blatu zamiast standardowego pulpitu z klawiaturą. Zainstalowane oprogramowanie sterujące PC umożliwia nauczycielowi obsługę pracowni z tablicy interaktywnej. Monitor dotykowy umożliwia również sterowanie bezprzewodowe klasopracownią i obsługę magnetofonu cyfrowego z trenerem mowy.

Uczniowie Ośrodka mogą również korzystać z nowoczesnej pracowni komputerowej. Dzięki nowemu wyposażeniu w pracowni mogą być prowadzone zarówno zajęcia z podstaw informatyki, jak i bardziej zaawansowane kursy. Pracownię wyposażono w 10 nowych komputerów typu All-IN-One, które dzięki swojej ergonomicznej budowie nie zajmują miejsca na biurku (ani pod), uczniowie dysponują więc ogromną przestrzenią roboczą. Dla uczniów zakupiono również nowe biurka i krzesła, które dzięki swojej regulacji- podnoszonym blatom pozwalają na ergonomiczną pracę zarówno dzieciom na wózkach jak i z innymi schorzeniami.

Logotypy unijne oraz Pomorza Zachodniego

Drukuj Drukuj Email Email