Spółki Wodne – dotacje w 2020 r.

16 czerwca 2020

Spółki wodne – dotacje podmiotowe

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja (art. 443 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Dotacje podmiotowe dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego udzielane są przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Termin składania wniosków o dotację podmiotową wojewody w 2020 roku: 25 czerwca 2020 r.

Dodatkowo spółki wodne o wyznaczonym terminie składania wniosków zostaną powiadomione pisemnie za pośrednictwem właściwych starostów sprawujących nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych.

Wnioski o dotacje podmiotową składane są na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

 

więcej informacji: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11775

Drukuj Drukuj Email Email