„Złote minuty” najważniejszymi dla życia ludzkiego

30 września 2016

  • Gdy dojdzie do wypadku, najważniejsze są pierwsze 4 minuty. Szybkie udzielenie pierwszej pomocy może uratować życie, niestety wciąż większość ludzi nie wie jak się zachować będąc świadkiem wypadku. Dlatego też w ramach II edycji projektu Powiatu Polickiego „Na drodze wybierz Życie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, postanowiliśmy podjąć tak ważny temat jakim jest pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych – mówi Magdalena Kotowska Naczelnik Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach, wspólnie z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej, odwiedzają kolejno gimnazja funkcjonujące na obszarze powiatu polickiego, aby propagować wśród młodzieży zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz edukować w zakresie udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Uczymy młodzież podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Począwszy od rozpoznania zdarzenia i natychmiastowego zawiadomienia służb ratowniczych po bezpośredni kontakt z poszkodowanym i podejmowanie czynności ratujących jego życie, jakie może podjąć każdy z nas do czasu przyjazdu zespołu ratowniczego – mówi Piotr Zaręba, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

  • Zdarza się, że świadkowie wypadku boją się udzielać pierwszej pomocy, tłumacząc ten fakt tym, że nie chcą swoimi działaniami zaszkodzić poszkodowanemu i narazić się na konsekwencje z tego tytułu. To mylne myślenie, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem lepiej jest udzielić jakiejkolwiek pomocy, niż nie zrobić nic. Konsekwencje grożą nam za zaniechanie czynności. Zgodnie z art. 162 § 1 kodeksu karnego, „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – mówi asp. Małgorzata Litwin, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowej Policji w Policach.

Akcja w poszczególnych placówkach na terenie powiatu polickiego realizowana jest od 26 września br. Dotychczas w zajęciach udział wzięło ok. 200 osób; byli to uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach, Publicznego Gimnazjum Nr 4 Zespołu Szkół Nr 2 w Policach, Gimnazjum Nr 6 Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Dołujach, a także wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Fotogaleria

Tekst i foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Tekst i Foto :Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email