Spotkanie przedstawicieli samorządów powiatowych

30 września 2016

22 września, tym razem w Policach (ostatnie spotkanie w Anklam), odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli samorządów powiatowych – Powiatu Polickiego i Vorpommern-Greifswald.

W spotkaniu uczestniczyły: Virginia Paul-Walther – pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej/polsko niemieckich projektów, Karin Peter - Wydział ds. Edukacji i Planowania Rozwoju Szkół, Beata Chmielewska – Członek Zarządu Powiatu w Policach, Krystyna Wiśniewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury i Joanna Zdunowska – Wydział Edukacji i Kultury.

Celem spotkania było przedstawienie sąsiadom najważniejszych projektów związanych z edukacją, planowanych do realizacji w najbliższym okresie, ustalenie wspólnych priorytetów i wybór zadań do wspólnej realizacji.

Strona polska zaprezentowała projekt pt. „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”, służący podniesieniu jakości szkolnictwa zawodowego i poinformowała partnera o stopniu zaawansowania przygotowań.

Dla strony niemieckiej najważniejsze są projekty dotyczące wielojęzyczności – nauki języka sąsiada kontynuowanej od przedszkola do szkoły zawodowej oraz poradnictwo zawodowe prowadzone we wszystkich rodzajach szkół.

Obie strony wskazywały na konieczność powołania mieszanego zespołu do wspólnego planowania i szukania źródeł finansowania wybranych projektów oraz o włączeniu do zespołu tych szkół i placówek oświatowych, które będą w nie bezpośrednio zaangażowane oraz instytucji mogących wesprzeć ich realizację (np. uniwersytety).

Strona polska została zaproszona na pierwsze szkolenie na temat poradnictwa zawodowego realizowanego przez nauczycieli w szkołach macierzystych.

Spotkania na temat wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych będą kontynuowane.

Tekst: Wydział Edukacji i Kultury

Foto: Karolina Wilk/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji

Drukuj Drukuj Email Email