Zawarcie umowy z Powiatem Polickim w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

14 września 2021

Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON - Anna Rąbel i Starosta Policki - Andrzej Bednarek i Członek Zarządu Powiatu - Beata Chmielewska przy wspólnym zdjęciu

13 września w Oddziale Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zawarta umowa z Powiatem Polickim w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Umowę podpisali Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON Anna Rąbel, Starosta Policki Andrzej Bednarek i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska.

Beneficjentami ostatecznymi programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” są osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia. Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

W ramach podpisanej umowy, Powiat Policki podejmie następujące działania aktywizacyjne:

  1. wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
  2. zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  3. wypłata przez Wnioskodawcę dodatku motywacyjnego dla beneficjentów ostatecznych.

Kwota dofinansowania ze środków PFRON to 34 000 zł.

Fotogaleria

Tekst: Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email