Zawarcie umowy z Powiatem Polickim w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” – 13.09.2021