Zarząd Powiatu w Policach otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

3 lipca 2023

Zarząd Powiatu w Policach podczas obrad Rady Powiatu w Policach

Podczas LV sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu w Policach otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  •  ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok”;
  •  ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2022 rok”;
  • z uchwałą Nr 50.83.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2022 rok” z dnia 31 maja 2023 r.;

udzielili się Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2022 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 16 radnych. Trzech radnych było nieobecnych.

Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracownikom jednostek. Ten wynik pokazuje, że nasza praca idzie w dobrym kierunku, a jej nadrzędnym celem jest współpraca z różnymi instytucjami oraz praca na rzecz człowieka w myśl hasła "Razem dla Mieszkańców". Dziękuję wszystkim Radnym Rady Powiatu w Policach, także tym opozycyjnym za jednogłośne głosowanie - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email