LV sesja Rady Powiatu w Policach

3 lipca 2023

Obrady LV sesji Rady Powiatu w Policach

30 czerwca odbyła się LV sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas LV sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
  • w sprawie przyjęcia do wykonywania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”,
  • w sprawie załatwienia skargi z dnia 19 kwietnia 2023 r. dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  • w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 kwietnia 2023 r. dotyczącej działalności Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
  • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Policach,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach.

Ponadto podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Polickiego odbyła się debata nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2022 r" oraz wysłuchano „Informacji o stanie mienia Powiatu Polickiego”

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 25 sierpnia.

Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LV sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email