Zarząd Powiatu w Policach ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie

19 kwietnia 2022

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowieprzy ul. Leśnej 91, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu o konkursie.

Oferty należy przesyłać na adres: Zarząd Powiatu w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police lub składać w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach, w dniach i godzinach odpowiednio:
poniedziałek 7.30 16.00,

wtorek czwartek 7.30 15.30,

piątek 7.30 15.00,

w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Policach oraz na stronie internetowej Powiatu Polickiego.

Drukuj Drukuj Email Email