Ruszył czwarty etap akcji „Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %”

19 kwietnia 2022

Wspieraj lokalnie i wygrywaj nagrody!

Trwa akcja Powiatu Polickiego  promująca możliwość dokonania, w ramach zeznania podatkowego za 2021 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Jej celem jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego (organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, OPP).

Akcja  trwa od 15 lutego do 6 maja 2022 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Pośród licznych nagród znajdują się m.in.: bony podarunkowe o wartości 1500 zł na zakup rowerów, sprzęt AGD i RTV, drobny sprzęt turystyczny, karnety na basen i karty podarunkowe.

Kto może wziąć udział w akcji?

Udział w Akcji Promocyjnej może wziąć każdy kto w okresie od dnia 15 lutego do 5 maja 2022 r. złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 1 % podatku należnego na rzecz jednej z trzynastu (13) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie dostępnym na stronie www.policki.pl. oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, tablice pomiędzy pokojami nr 19 - 20 - 21).

W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy:

  1. Pobrać lub wydrukować  Formularz  zgłoszeniowy Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż swój 1 % ze strony internetowej Organizatora policki.pl;
  2. Kompletnie i czytelnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz podpisać go imieniem i nazwiskiem we wszystkich wymaganych miejscach;
  3. Przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail jedenprocent@policki.pl, w dowolnym wybranym terminie, tj.:

od 15 lutego do 28 lutego 2022 r. do godz. 23.59 (zakończone),
od 8 marca do 21 marca 2022 r. do godz. 23.59 (zakończone),
od 29 marca do 11 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59 (zakończone),

od 19 kwietnia do 2 maja 2022 r. do godz. 23.59,

skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Wygrywa pierwsze 25 kompletnych zgłoszeń wysłanych w  regulaminowych terminach

Pierwszych dwadzieścia pięć (25) zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej przesłanych przez Uczestników na Formularzach zgłoszeniowych, w sposób  i w terminach wskazanych Regulaminie, weźmie udział w przekazaniu przez Organizatora nagród, których terminy zaplanowano na dzień:

  • 3 marca 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 15 – 28 lutego 2022 r.),
  • 24 marca 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 8 – 21 marca 2022 r.),
  • 14 kwietnia 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 29 marca – 11 kwietnia 2022 r.),
  • 5 maja 2022 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 19 kwietnia – 2 maja 2022 r.),

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Kolejność otrzymania przez Organizatora zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej, w ramach poszczególnych terminów, o których mowa wyżej , będzie ustalana według czasu ich wpłynięcia (data i godzina) na adres poczty elektronicznej e-mail jedenprocent@policki.pl.

Uwaga:

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa zeznania złożone przed dniem 15 lutego 2022 r. uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, a tym samym Uczestnik, który w ww. terminie złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 1 % podatku należnego na rzecz jednej z trzynastu (13) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie, o którym mowa wyżej, jest uprawniony do udziału w Akcji Promocyjnej.

Zachęcamy do udziału w akcji.

Regulamin Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż swój 1 %-291 kB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż swój 1 % -  342 kB (pdf)

Zestawienie zgłoszeń otrzymanych przez Powiat Policki  - Starostwo Powiatowe w Policach w ramach Akcji Promocyjnej "Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 % w okresie od 15 do 28 lutego 2022 r.:

Zgłoszenie nr 1 z dnia 22 lutego 2022 r. (godz. 13.36) - zgłaszający Pan Sebastian P. z Mierzyna, gm. Dobra.

Zestawienie zgłoszeń otrzymanych przez Powiat Policki  - Starostwo Powiatowe w Policach w ramach Akcji Promocyjnej "Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 % w okresie od 8 do 21 marca 2022 r.:

- zgłoszenie nr 1 z dnia 8 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pan Konrad Z. z Polic
- zgłoszenie nr 2 z dnia 8 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pani Łucja M. z Dobrej
- zgłoszenie nr 3 z dnia 8 marca 2022 r. (godz. 00.09) - zgłaszający Pani Janina M. z Polic
- zgłoszenie nr 4 z dnia 8 marca 2022 r. (godz. 07.02) - zgłaszający Pani Anna I. z Polic
- zgłoszenie nr 5 z dnia 8 marca 2022 r. (godz. 16.14) - zgłaszający Pan Wiesław G. z Polic
- zgłoszenie nr 6 z dnia 8 marca 2022 r. (godz. 17.01.) - zgłaszający Pani Bożena K. z Polic

Zestawienie zgłoszeń otrzymanych przez Powiat Policki  - Starostwo Powiatowe w Policach w ramach Akcji Promocyjnej "Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 % w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2022 r.:

-zgłoszenie nr 1 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pani Monika Sz. z Polic
- zgłoszenie nr 2 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pani Danuta Z. z Polic
- zgłoszenie nr 3 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pani Krystyna G. z Polic
- zgłoszenie nr 4 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pani Kamila G. z Polic
- zgłoszenie nr 5 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pan Sebastian Sch. z Polic
- zgłoszenie nr 6 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.00) - zgłaszający Pani Alicja B. z Polic
 - zgłoszenie nr 7 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.02) - zgłaszający Pan Tomasz Ch. z Polic
 - zgłoszenie nr 8 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.03) - zgłaszający Pan Marek P. z Polic
 - zgłoszenie nr 9 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.03) - zgłaszający Pani Halina O. z Polic
 - zgłoszenie nr 10 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.06) - zgłaszający Pan Marek A. z Polic
- zgłoszenie nr 11 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 00.10) - zgłaszający Pani Magdalena A. z Polic
 - zgłoszenie nr 12 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 11.36) - zgłaszający Pani Barbara R. z Polic
 - zgłoszenie nr 13 z dnia 29 marca 2022 r. (godz. 14.44) - zgłaszający Pan Rafał R. z Polic
 - zgłoszenie nr 14 z dnia 30 marca 2022 r. (godz. 12.49) - zgłaszający Pan Mariusz H. z Polic
 - zgłoszenie nr 15 z dnia 1 kwietnia 2022 r. (godz. 14.35) - zgłaszający Pan Sebastian K. z Polic
 - zgłoszenie nr 16 z dnia 4 kwietnia 2022 r. (godz. 20.42) - zgłaszający Pani Genowefa O. z Polic
 - zgłoszenie nr 17 z dnia 4 kwietnia 2022 r. (godz. 20.42) - zgłaszający Pan Tomasz Olszewski z Polic
 - zgłoszenie nr 18 z dnia 4 kwietnia 2022 r. (godz. 20.42) - zgłaszający Pan Jan J. z Polic
 - zgłoszenie nr 19 z dnia 5 kwietnia 2022 r. (godz. 10.32) - zgłaszający Pani Elżbieta K. z Polic
 - zgłoszenie nr 20 z dnia 6 kwietnia 2022 r. (godz. 12.39) - zgłaszający Pani Zofia K. z Polic

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

 

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz Wydział Informacji i Promocji /Edyta Rudecka Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

 

Drukuj Drukuj Email Email