Wspieraj lokalnie. Przekaż 1 %

17 stycznia 2022

Tło zabudowy miejskiej w kolorze zielonym z napisem przekaż 1%. Pod tym biały napis na czerwonym tle wspieraj lokalnie.

Po raz kolejny zachęcamy Państwa do skorzystania z projektu "Wspieraj lokalnie. Przekaż 1 %". Jego celem  jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektu na stronie internetowej Powiatu Polickiego udostępniony jest link do aplikacji pitax.pl, dedykowanej podatnikom, którzy chcą przekazać 1% swojego podatku jednej z organizacji pożytku publicznego posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Program jest darmowy,  w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia.

„Wspieraj lokalnie. Przekaż 1 %” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Aktualnie 13 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu jest uprawnionych do otrzymania od Państwa 1% podatku za rok 2021. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o tych organizacjach:

 • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 12

KRS 0000161200

 • Stowarzyszenie „Lions Club” Police z siedzibą w Policach przy ul. Szkolnej 2

KRS 0000206385

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Korczaka 57

KRS 0000218397

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” z siedzibą w Policach przy ul. Spółdzielczej 31

KRS 0000255565

 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a

KRS 0000349297

 • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 1a

KRS 0000228778

 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub im. H. Dunant`a w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Armii Krajowej 14

KRS 0000326250

 • Stowarzyszenie Historyczne „549” z siedzibą w Policach przy ul. Wróblewskiego 7c/5

KRS 0000499686

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Amicus” z siedzibą w Policach przy ul. Kresowa 5

KRS 0000224754

 • Fundacja Bracia Mniejsi z siedzibą w Mierzynie przy ul. Ekologicznej 38

KRS 0000388086

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15

KRS 0000029381

 • Polskie Stowarzyszanie Diabetyków  Koło nr 15 w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15

KRS 0000037573

 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 5b/7

KRS 0000154454

Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 zamieszczony na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [patrz: art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)]

Uwaga !!!

W przypadku  organizacji publicznych - krajowych, które posiadają swoje koła terenowe sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości!

 

Herb Powiatu Polickiego

 

Tekst: Agnieszka Maciejkowicz Wydział Spraw Obywateskich/red. Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

 

Drukuj Drukuj Email Email