Zarząd Powiatu w Policach jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2016 rok

3 lipca 2017

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2016 rok”;
  • z uchwałą Nr CXL.272.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Policach sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2016 rok” z dnia 10 maja 2017 r.; 

udzielili jednogłośnie Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2016 rok.

  • W imieniu Zarządu Powiatu w Policach dziękuję Państwu za udzielone absolutorium. Dziękuję także wszystkim pracownikom Urzędu za działania, które przyczyniły się do owocnej i skutecznej pracy. Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że nasza wspólna praca idzie w dobrym kierunku - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

na zdjęciu: Zarząd Powiatu w Policach (Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska, Wicestarosta Policki Mariusz Sarnecki)


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email