XXXI sesja Rady Powiatu w Policach

3 lipca 2017

30 czerwca odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Policach. Powiatowi radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu, wysłuchali sprawozdania z działalności SPSK nr 1 w Szczecinie, w skład którego wchodzi szpital przy ul. Siedleckiej w Policach, a także otrzymali informację o wygraniu przez Powiat Policki głównej nagrody w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Samorząd Przyjazny Rodzinie".

Gościem XXXI sesji Rady Powiatu w Policach był Sylwester Chruszcz poseł na Sejm VIII kadencji.

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji, podjęto uchwały zmieniające budżet Powiatu Polickiego na 2017 rok. Wysłuchano informacji o stanie mienia Powiatu Polickiego i uznano za bezzasadne dwie skargi: na członka Zarządu Powiatu i p.o. dyrektora SOSW nr 1 w Policach.

Po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2016 rok”;
  • z uchwałą Nr CXL.272.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Policach sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2016 rok” z dnia 10 maja 2017 r.; 

jednogłośnie udzielono Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2016 rok.

  • W imieniu Zarządu Powiatu w Policach dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję także wszystkim pracownikom Urzędu za działania, które przyczyniły się do owocnej i skutecznej pracy - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

Porządek obrad

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

 

Drukuj Drukuj Email Email